« transport » traduction en polonais

EN

« transport » en polonais

volume_up
transport {substantif}
PL

« transport » en anglais

EN transport
volume_up
{substantif}

transport (aussi: communication)
The sectors most affected were construction, agriculture, industrial production, trade, transport and communications.
Najbardziej poszkodowanymi sektorami były: budownictwo, rolnictwo, produkcja przemysłowa, handel, transport i komunikacja.
I am talking here about energy, transport and communications.
Mam tu na myśli energetykę, transport i komunikację.
You can start doing things like, you know, transit systems that actually work to transport people, in effective and reasonably comfortable manners.
Rzeczy takich jak, na przykład, komunikacja miejska która naprawdę działa, jest efektywna i wygodna.
transport (aussi: haulage, shipment, portage, conveyance)
Coastal shipping is an important part of the European transport chain, carrying 40% of cargo within Europe.
Żegluga przybrzeżna to ważny element europejskiego łańcucha transportowego, i jest odpowiedzialna za przewóz 40 % ładunków w Europie.
Road transport is the principal means of transport in the European Union for both passengers and goods.
Transport drogowy to główny sposób przewozu pasażerskiego i towarowego w Unii Europejskiej.
There is no competition on the rail passenger transport market in Belgium.
Na belgijskim rynku kolejowych przewozów osobowych nie ma konkurencji.
transport (aussi: export, transportation, disposal)
transport

Exemples d'usage pour « transport » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.
(RO) To prawda, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszą formą transportu.
EnglishIt is wrong to continue to promote the unhealthy and bloated transport economy.
Niewłaściwe jest dalsze promowanie niezdrowej i rozdętej gospodarki transportowej.
EnglishWe should not mislead European citizens in the European internal transport market.
Na wspólnym rynku transportu nie powinniśmy wprowadzać obywateli Europy w błąd.
EnglishAnother point that was made by several speakers was welfare during transport.
Kolejny punkt, o którym mówiło kilku mówców, to dobrostan w trakcie transportu.
EnglishThe safety of the transport can best be achieved by merging the regulations.
Bezpieczeństwo transportu można najlepiej osiągnąć poprzez połączenie regulacji.
EnglishAnd this is where we have more density; it's where we have more public transport.
Tutaj mamy większe zagęszczenie, więc jest też więcej transportu publicznego.
EnglishFor us, it is not about making transport more expensive, as has just been claimed.
Nie chodzi nam o podwyższenie kosztów transportu, jak to słyszeliśmy przed chwilą.
EnglishTransport is responsible for around a third of all CO2 emissions in the EU.
Transport odpowiedzialny jest za około jedną trzecią wszystkich emisji CO2 w UE.
EnglishPenalties for serious infringements against the social rules in road transport (
Sankcje za poważne naruszenia przepisów socjalnych w transporcie drogowym (
EnglishHowever, the research and transport infrastructures are also important concerns.
Infrastruktura w dziedzinie badań i transportu także stanowi ważną kwestię.
EnglishWe often cite telephone, transport, financial, medical, and educational services.
Często cytujemy usługi telefoniczne, transportowe, finansowe, medyczne i edukacyjne.
EnglishThis position was accepted by a majority in the Committee on Transport and Tourism.
Ze stanowiskiem tym zgodziła się większość członków Komisji Transportu i Turystyki.
EnglishFinally, the proposal relates to both international and national transport.
Na koniec, projekt dotyczy zarówno transportu międzynarodowego, jaki krajowego.
EnglishThe report raises the issue of permitting transport without explicit authorisation.
W sprawozdaniu podniesiona jest kwestia zezwolenia na transport bez wyraźnej zgody.
EnglishHere too the role of rail transport, i.e. high speed trains, is not appreciated.
Tu też nie doceniono transportu kolejowego tzw. szybkich linii kolejowych.
EnglishThe clinical relevance of hOAT-3 in sitagliptin transport has not been established.
Znaczenie kliniczne hOAT- 3 w transporcie sitagliptyny nie zostało ustalone.
English. - (EL) We are voting against the report on access to road transport.
Głosujemy przeciw sprawozdaniu w sprawie dostępu do transportu drogowego.
EnglishThis will improve working conditions on board and enhance transport safety.
Poprawi to warunki pracy na pokładzie, jak i bezpieczeństwo samego transportu.
EnglishIncluding air transport in the emission quota exchange system is a major step.
Włączenie transportu powietrznego w system wymiany kwoty emisji stanowi wiodący krok.
EnglishImplementing the external costs of transport is a step in the right direction.
Wprowadzenie opłat z tytułu kosztów zewnętrznych to krok w dobrym kierunku.