« twenty-one » traduction en polonais

EN

« twenty-one » en polonais

volume_up
twenty-one {substantif}
volume_up
one {substantif}
PL
PL
EN

twenty-one {substantif}

volume_up
twenty-one
Twenty-one years on, must we come up with such a bland formulation?
Czy dwadzieścia jeden lat później musimy przedstawiać tak bezbarwne sformułowania?
Do działania zmobilizowało się dwadzieścia jeden państw członkowskich.
Twenty-one years ago, we were not required to fight for freedom.
Dwadzieścia jeden lat temu nie musieliśmy walczyć o wolność.

Traductions similaires pour « twenty-one » en polonais

twenty substantif
one substantif
one adjectif
Polish
one numéral
Polish
one pronom

Exemples d'usage pour « twenty-one » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTwenty-one chapters were opened, of which three are provisionally closed.
Otwarto 21 rozdziałów, z których trzy już wstępnie zamknięto.
EnglishThe children of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
EnglishTwenty-one countries came together. ~~~ Dozens of teams.
EnglishTwenty-one days after administration of the second dose, 96.0 % of subjects had a 4-fold increase in serum neutralising antibody titres.
97, 8 % pacjentów w 42. dniu osiągnęło miano przeciwciał neutralizujących na poziomie przynajmniej 1: 80.
EnglishFor Pekah the son of Remaliah slew in Judah a hundred and twenty thousand in one day, all of them valiant men; because they had forsaken Jehovah, the God of their fathers.
Albowiem Facejasz, syn Romelijaszowy, pobił w Judzie sto i dwadzieścia tysięcy dnia jednego, wszystko mężów walecznych, przeto, iż opuścili Pana, Boga ojców swoich.
EnglishTwenty-one of the 27 Member States disagree with you, as do a unanimous European Parliament and the relevant parliamentary committee; there are strong objections even within the Commission.
Nie znalazł pan poparcia w 21 z 27 państw członkowskich, w całym Parlamencie Europejskim i we właściwej komisji parlamentarnej. Pańscy przeciwnicy znajdują się nawet w Komisji.