« twig » traduction en polonais

EN

« twig » en polonais

volume_up
twig {substantif}
EN

twig {substantif}

volume_up
I multiplied them by the number of twigs per branch and the number of branches per tree and then divided that by the number of minutes per year.
Pomnożyłam je przez liczbę gałązek na gałęzi, i liczbę gałęzi na drzewie, po czym podzieliłam przez liczbę minut w roku.
The choreographer, Toby Sedgwick, invented a beautiful sequence where the baby horse, which was made out of sticks and bits of twigs, grew up into the big horse.
Choreograf, Toby Sedgwick, wymyślił piękną scenę, gdzie źrebiątko wykonane z patyków i kawałków gałązek wyrosło na wielkiego konia.
And so simply by shifting our perspective from a single trunk to the many dynamic twigs, we are able to see that trees are not simply static entities, but rather extremely dynamic.
Przenosząc uwagę z jednego pnia na wiele dynamicznych gałązek, widzimy, że drzewa nie są statyczne, lecz wyjątkowo dynamiczne.
twig (aussi: pole, rod, stake, bar)
twig (aussi: rod)

Synonymes anglais de « twig »

twig

Exemples d'usage pour « twig » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI'm about to snap like a brittle twig, when suddenly someone taps me on the shoulder.
Mało brakowało, abym wybuchnęła, kiedy nagle ktoś dotyka mnie w ramię.
EnglishAnd not only that -- he would sometimes pick a leafy twig and strip the leaves -- modifying an object to make it suitable for a specific purpose -- the beginning of tool-making.
I nie tylko to, bo czasem zrywał gałązkę z liśćmi, a następnie te liście usuwał. ~~~ Dostosowanie przedmiotu do określonego zastosowania to początek wytwarzania narzędzi.