« twilight » traduction en polonais

EN

« twilight » en polonais

volume_up
twilight {substantif}
EN

twilight {substantif}

volume_up
1. général
twilight (aussi: dusk, dark, nightfall)
2. "also fig."
twilight
volume_up
zmierzch {m} (także przenośnie)
Przeczytałem Sagę Zmierzchu.
And we're now in a very strange sort of twilight zone, where no one quite knows what's worked, or what doesn't.
I znaleźliśmy się w takiej bardzo dziwnej, jakby strefie zmierzchu, gdzie nikt w zasadzie nie wie, co było dobrym rozwiązaniem, a co nie.
Wherefore they arose and fled in the twilight, and left their tents, and their horses, and their asses, even the camp as it was, and fled for their life.
A tak wstawszy uciekli w zmierzch, zostawiwszy namioty swe, i konie swe i osły swe, i obóz jaki był, a uciekli, chcąc zachować duszę swoję.

Synonymes anglais de « twilight »

twilight

Exemples d'usage pour « twilight » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd then, in the middle of a sentence, at the very birth of twilight, I turned and looked down the street.
W środku zdania, gdy robiło się już ciemno, obróciłem się i spojrzałem na ulicę.
EnglishIn the twilight, in the evening of the day, In the middle of the night and in the darkness.
Ze zmierzkiem pod wieczór, w ciemności nocnej, i w mroku.
EnglishThe eye also of the adulterer waiteth for the twilight, Saying, No eye shall see me: And he disguiseth his face.
Oko cudzołożnika pilnuje zmierzku, mówiąc: Nie ujrzy mię nikt; i zakrywa oblicze swe.
EnglishMy heart fluttereth, horror hath affrighted me; the twilight that I desired hath been turned into trembling unto me.
Ulękło się serce moje, strach mię ogarnął; noc rozkoszy moich obróciła mi się w lękanie.
EnglishLet the stars of the twilight thereof be dark: Let it look for light, but have none; Neither let it behold the eyelids of the morning:
Bodaj się były zaćmiły gwiazdy przy zmierzkaniu jej
EnglishAnd we're now in a very strange sort of twilight zone, where no one quite knows what's worked, or what doesn't.
I znaleźliśmy się w takiej bardzo dziwnej, jakby strefie zmierzchu, gdzie nikt w zasadzie nie wie, co było dobrym rozwiązaniem, a co nie.
EnglishI have read the "Twilight" tetralogy.
EnglishWe grope for the wall like the blind; yea, we grope as they that have no eyes: we stumble at noonday as in the twilight; among them that are lusty we are as dead men.
Macamy ściany jako ślepi, a macamy, jakobyśmy oczów nie mieli.
EnglishIn their twilight years when they are approaching 70 and beyond I think it would be only reasonable that they could have a little bit of additional income.
U schyłku życia, kiedy zbliżają się do siedemdziesiątki, czy też są już starsi, byłoby chyba czymś rozsądnym, gdyby mieli oni nieco dodatkowych dochodów.
EnglishAnd probably the best part of this piece is at dusk and dawn when the twilight wedge has fallen and the ground's dark, but there's still the light above, bright above.
A najlepiej oglądać tę pracę o zmierzchu lub o świcie, w półmroku, kiedy wszystko wokół jest już ciemne, ale w górze wciąż jarzy się jasne światło.
EnglishAnd they rose up in the twilight, to go unto the camp of the Syrians; and when they were come to the outermost part of the camp of the Syrians, behold, there was no man there.
Wstali tedy, gdy się zmierzchać poczęło, aby szli do obozu Syryjskiego; a przyszedłszy na koniec obozu Syryjskiego, oto tam nie było nikogo.
EnglishAt the centre of this play is fifteen-year-old Dora, who is not quite mistress of her senses, has long been pacified with medicine and lives in a twilight zone.
Centralną postacią sztuki jest piętnastoletnia Dora, która nie panuje całkowicie nad swoją psychiką, od dawna bierze środki uspokajające i żyje w stanie zamroczenia.
EnglishAnd David smote them from the twilight even unto the evening of the next day: and there escaped not a man of them, save four hundred young men, who rode upon camels and fled.
Przetoż bił je Dawid od wieczora aż do wieczora dnia drugiego, tak iż z nich żaden nie uszedł, oprócz czterech set młodzieńców, którzy wsiadłszy na wielbłądy, uciekli.