« two for one » traduction en polonais

EN

« two for one » en polonais

EN two for one
volume_up

1. "deal, offer"

Traductions similaires pour « two for one » en polonais

two substantif
two numéral
Polish
two-
Polish
for préposition
for conjonction
for
see substantif
see
Polish
one substantif
one adjectif
Polish
one numéral
Polish
one pronom

Exemples d'usage pour « two for one » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd with him they crucify two robbers; one on his right hand, and one on his left.
Ukrzyżowali też z nim dwóch zbójców; jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.
EnglishThe two brothers one day decided to go on a race, three times around the world.
Pewnego razu dwaj bracia postanowili się ścigać - trzy razy dookoła świata.
EnglishOr, if you had to choose between the last two, which one would you choose?
Gdyby musieli wybierać między dwoma ostatnimi, który rodzaj bólu by wybrali?
Englishand the two shall become one flesh: so that they are no more two, but one flesh.
I będą dwoje jednem ciałem; a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.
EnglishThen are there crucified with him two robbers, one on the right hand and one on the left.
Byli też ukrzyżowani z nim dwaj zbójcy, jeden po prawicy, a drugi po lewicy.
EnglishSo we said, "Even if you have two hours one Sunday every six months, it doesn't matter.
"Nawet jeśli masz 2 godziny w niedzielę co 6 miesięcy, nie ma problemu.
EnglishThere are two caps – one is grey and labelled ‘1’ and the other is plum and labelled ‘2’.
Posiada dwie nasadki – szarą oznaczoną „ 1 ” i śliwkową oznaczoną „ 2 ”.
EnglishThere were two votes, one on an alternative motion and the other on the report proper.
Odbyły się dwa głosowania, jedno nad projektem alternatywnym i jedno nad samym sprawozdaniem.
EnglishWhat you're going to see is two pictures, one of which is slightly different from the other.
Zobaczycie dwa obrazy, z których jeden nieznacznie różni się od drugiego.
EnglishAnd our wish has two parts: one is a dream and the other's a plan.
I nasze życzenie ma dwie części: pierwsze jest marzeniem, a drugie planem.
EnglishFor it is written, that Abraham had two sons, one by the handmaid, and one by the freewoman.
Albowiem napisane, iż Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.
EnglishHe calls a two-to-one majority in Ireland a 'victory for bully boys'.
Nazywa on dwukrotną większość w Irlandii "zwycięstwem łobuzów”.
EnglishI wish to draw attention to at least two points: one is the wage gap between men and women.
Zwrócę uwagę choć na dwie kwestie: jedna z nich to różnice płacowe między mężczyznami i kobietami.
EnglishBut I'm going to show you two videos, two mothers -- one is lying, one is telling the truth.
Pokażę dwa filmy, dwie matki: jedna kłamie, druga mówi prawdę.
EnglishWe have two amendments, one of which is an amendment to the amendment.
Mamy dwie poprawki, z których jedna jest poprawką poprawki.
EnglishNow, there were two dissenters, one of whom was Justice Scalia.
Było także dwóch oponentów - - jednym z nich był sędzia Scalia.
EnglishWhat you're going to see are video clips of two children -- one neurotypical, one with autism, playing Pong.
Zobaczą teraz państwo wideoklipy z dwójką dzieci grających w ping-ponga.
EnglishSo here's a deep mathematical fact -- if you've got two numbers, one of three things must be true.
Są takie same, pierwsza jest większa od drugiej lub na odwrót.
EnglishI gave just two examples: one on the Strait of Messina and the other on the River Seine a few days ago.
Podałem tylko dwa przykłady: jeden w Cieśninie Messyńskiej i drugi na Sekwanie kilka dni temu.
EnglishBy 2025 this will drop to three-to-one, and by 2050 to only two-to-one.
Jednak do roku 2025 stosunek ten spadnie do trzech podatników na emeryta, a do 2050 r. - do dwóch na jednego.