« two way » traduction en polonais

EN

« two way » en polonais

EN two way
volume_up
{adjectif}

two way (aussi: double-track)
volume_up
dwutorowy {adj. m.}

Synonymes anglais de « two-way »

two-way

Traductions similaires pour « two way » en polonais

two substantif
two numéral
Polish
two-
Polish
way substantif

Exemples d'usage pour « two way » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTo change its state, by the way, takes two volts from a millisecond pulse.
Przy okazji, do tej przemiany wystarczy milisekundowy impuls o mocy 2 woltów.
EnglishWe had less than two hours two-way communication with the outside world in two months.
Mieliśmy mniej niż dwie godziny komunikacji ze światem zewnętrznym przez dwa miesiące.
EnglishIt has to be a two-way street, because with a one-way street, we will not succeed.
Potrzebne jest działanie dwustronne, ponieważ działając jednostronnie, nie odniesiemy sukcesu.
EnglishNo, they've never found the way two personalities fit together to make a good relationship.
Nie, nigdy nie odkryto jak dwie osobowości dopasowują się aby stworzyć udany związek.
EnglishSo you're using a balloon to carry something that is two tons all the way to an altitude of 40 km.
Więc używacie balonu, aby wynieść coś ważącego 2 tony aż na wysokość 40 km.
EnglishIt's Calvino's idea of the quickest way between two points is the circuitous line, not the straight line.
Jest jak koncepcja Calvino, dotycząca najszybszej drogi pomiędzy dwoma punktami.
EnglishOnce you're in orbit, you are two thirds of the way, energetically, to anywhere -- the moon, to Mars.
Znalazłszy się tam, mamy za sobą 2/3 energii potrzebnej na podróż na Księżyc, na Marsa.
EnglishIt is therefore important to limit the definition to two-way services.
Dlatego ważne jest, by zawęzić definicję usług dwustronnych.
EnglishI'm going to tell you two things today: One is what we have lost, and two, a way to bring it back.
Opowiem dzisiaj o dwóch rzeczach: Po pierwsze, że przegraliśmy, a po drugie, jak to naprawić.
EnglishI wish to make two small points by way of conclusion, but they are nonetheless ones which I consider rather crucial.
Na zakończenie pragnę krótko poruszyć dwie kwestie, które uważam za dość kluczowe.
EnglishTherefore it is not one way, but a two-way process.
Dlatego nie jest to proces przebiegający w jedną, ale w obie strony.
EnglishWe wanted to communicate in a two-way form of communication.
Dążyliśmy do tego, aby umożliwić dwustronną komunikację.
EnglishSolidarity and responsibility has to be a two-way street.
Solidarność i odpowiedzialność muszą działać dwukierunkowo.
EnglishHowever, the differences between the way the two topics are discussed in Cardiff and in Brussels are pronounced.
Występują jednak wyraźne różnice między sposobem dyskutowania o tych sprawach w Cardiff i w Brukseli.
EnglishHowever, two-thirds of the way there was a barrier.
Z tej strony siedzieli mężczyźni, a za barierką kobiety.
EnglishWith built-in two-way audio, an operator can communicate verbally with a person standing in front of the camera.
Z wbudowanym dwukierunkowym audio, operator może komunikować się werbalnie z osobą stojącą przed kamerą.
EnglishI would like to make two comments by way of conclusion.
EnglishBut what there has not been is fully developed two-way scientific cooperation between Africa and the EU.
Jednak to, czego jeszcze nie osiągnięto, to w pełni rozwinięta, dwukierunkowa współpraca naukowa pomiędzy Afryką a UE.
EnglishThe ENP can only function as a two-way street.
EnglishProgress is, however, a two-way street.