EN undercut
volume_up
{substantif}

1. Sports

2. Gastronomie, Anglais britannique

Synonymes anglais de « undercut »

undercut

Exemples d'usage pour « undercut » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf any of these were undercut, then we would emerge from this crisis in a weaker state.
Jeśli którakolwiek z tych zasad zostałaby podważona, wyszlibyśmy z kryzysu w słabszej kondycji.
EnglishThey believe themselves undercut by cheap imports.
Nasi producenci czują się ofiarami dumpingu związanego z tanim importem.
EnglishEggs from illegal cages will undercut those who obeyed the EU.
Jaja z nielegalnych klatek sprzedawane będą po niższych cenach niż w przypadku tych, którzy posłuchali UE.
EnglishWe have shown our opposition to health tourism and our support for ensuring that the national systems are not undercut.
Pokazaliśmy nasz sprzeciw wobec turystyki medycznej i nasze poparcie dla zapewnienia stabilności systemów krajowych.
EnglishWhile the eradication of poverty is the primary development policy objective of the EU, many policy initiatives undercut this purpose.
Chociaż priorytetowym celem polityki rozwoju UE jest eliminacja ubóstwa, jego realizację niweczy wiele inicjatyw politycznych.
EnglishIf you cannot establish that connection, you risk being undercut in the courts and then end up in a much worse position than before you started.
Jeżeli nie potrafisz wykazać istnienia takiego związku, to przegrasz w sądzie i znajdziesz się w sytuacji znacznie gorszej, niż przedtem.
EnglishOnly governments can set standards which ensure that those who behave in an ethical and transparent way are not undercut by those who do not.
Tylko rządy są w stanie wyznaczyć standardy gwarantujące, że podmioty działające w sposób etyczny i przejrzysty nie będą wypierane przez te podmioty, które działają inaczej.
EnglishAgencies have been allowed to undercut the pay and conditions of full time permanent workers for far too long, to the detriment of all workers.
Agencje zdecydowanie zbyt długo miały przyzwolenie na obniżanie płac i warunków pracy pracowników pełnoetatowych zatrudnionych na stałe, ze szkodą dla wszystkich pracowników.
EnglishIf we were to undercut the multilateral track, then that would indeed be the effect, but that is not the intention, nor will it be in the forthcoming negotiations.
Gdybyśmy mieli podważyć tę ścieżkę multilateralizmu, wtedy rzeczywiście miałoby to taki skutek, ale to ani nie jest intencją tej umowy, ani też nie będzie nią w kolejnych negocjacjach.