« want to come out » traduction en polonais

EN

« want to come out » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « want to come out » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « want to come out » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYes, economic recovery needs to be coupled with smart green growth if we want to come out of this crisis stronger.
Tak, naprawa gospodarki musi być powiązana z inteligentnym, zrównoważonym wzrostem, jeśli mamy wyjść z tego kryzysu mocniejsi.
EnglishIf you want to come out of this debate well, Mr Barroso, you cannot tolerate what is taking place at the moment in Hungary.
Panie Przewodniczący Barroso! Jeżeli chce Pan wyjść z tej debaty z twarzą, nie wolno panu tolerować tego, co dzieje się dziś na Węgrzech.
EnglishI mean, like even when I told my wife that you want to come out here and talk to me, she's like, 'She's just talking; she's just being nice to you.
I wiesz, mówię mojej żonie, że chcesz do mnie przyjechać i porozmawiać ze mną. ~~~ A ona na to: „Tak tylko mówiła, chciała być miła, i tak nie przyjedzie".
EnglishI would hope that, after the debacle of the declaratory Lisbon Strategy, the Commission did not want to come out with another empty-worded utopia with which to delude European citizens.
Mam nadzieję, że po fiasku deklaracyjnej strategii lizbońskiej Komisja nie chciała stworzyć kolejnej pustej utopii, która ma zwieść europejskich obywateli.

Autres mots

English
  • want to come out