« weather » traduction en polonais

EN

« weather » en polonais

volume_up
weather {substantif}

EN weather
volume_up
{substantif}

weather (aussi: good weather)
Weather causes the feelings to assume the physical traits of the weather they represent.
Pogoda powoduje, że uczucia przyjmują fizyczne cechy stanu pogodowego, który reprezentują.
The UK weather means pilots need more of an IMC rating than others.
Brytyjska pogoda oznacza, że pilot potrzebuje więcej ocen IMC, niż inni.
Other elements were mines, weather, approaches and elevation.
Inne elementy to kopalnie, pogoda, wejścia i wysokość.
weather (aussi: aura, vibe)

Synonymes anglais de « weather »

weather

Exemples d'usage pour « weather » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere's also a weather goddess who controls a random stock market and random weather.
Jest również bogini pogody która kontroluje zmienność na giełdzie i zmienność pogody.
EnglishIn summers, Romania has increasingly dealt with periods of hot weather, floods and storms.
Latem Rumunia coraz bardziej borykała się z okresami upałów, powodziami i nawałnicami.
EnglishWe have made as heavy weather of this as when discussing the constitution.
Powstała przy tym wśród nas atmosfera równie ciężka jak wtedy, gdy omawialiśmy konstytucję.
EnglishUnfortunately, we are seeing extreme weather situations more and more often.
Niestety, coraz częściej obserwujemy ekstremalne warunki pogodowe.
EnglishAnd in the morning, [It will be] foul weather to-day: for the heaven is red and lowering.
A rano: Dziś będzie niepogoda; albowiem się niebo pochmurne czerwieni.
EnglishThese forms are completely made up of weather data or science data.
Te formy składają się wyłącznie z danych meteorologicznych lub naukowych.
EnglishAt the same time, fishermen are dependent on the vagaries of the weather and unfair competition.
Jednocześnie rybacy są zależni od kaprysów pogody i nieuczciwej konkurencji.
EnglishIntensive agricultural policies have made the land more vulnerable to sudden changes in the weather.
Intensywna działalność rolna zwiększyła podatność gleby na nagłe zmiany pogody.
EnglishThe ocean drives climate and weather, stabilizes temperature, shapes Earth's chemistry.
Woda morska daje początek chmurom, które powracają na lądy i morza w postaci deszczu i śniegu.
EnglishOwing to the weather, the fire could not be contained before it had reached the archaeological site.
Z powodu pogody nie można było uchronić stanowiska archeologicznego przed ogniem.
EnglishOn the European cultural weather map, the clouds of de-unification are gathering, as we all know.
Jak wszyscy wiemy, na europejskiej mapie pogody kulturowej zbierają się chmury podziału.
EnglishThe travel chaos as a result of the bad weather in December 2010 further demonstrates this.
Chaos komunikacyjny, wynikający ze złej pogody w grudniu 2010 roku, był tego kolejnym dowodem.
EnglishThe question is whether our financial sector is equipped to cope with severe weather.
Pytanie brzmi, czy nasz sektor finansowy jest przygotowany na poradzenie sobie z poważną zawieruchą.
EnglishThe latest forecasts by the World Bank point to even stormier weather for the Russian economy.
Według najnowszych prognoz Banku Światowego rosyjską gospodarkę czeka jeszcze cięższy okres.
EnglishAnd actually, in hot weather, I can just grow it outside.
Obecnie zaś, w cieplejsze dni, można po prostu wystawić pojemnik na zewnątrz.
EnglishSmall icons indicate if the theme changes with the weather, time of day, or day of the week.
Małe ikony wskazują, czy motyw zmienia się w zależności od pogody, pory dnia lub dnia tygodnia.
EnglishIn view of the weather conditions, I would like to wish my fellow Members a safe journey home.
Z uwagi na warunki pogodowe chciałbym życzyć koleżankom i kolegom bezpiecznej podróży do domu.
EnglishIn the 1930s Europe did not weather the storm and failed.
W latach 30. ubiegłego stulecia Europa nie przetrwała burzy i przegrała.
EnglishParticularly in the case of bad weather, they may fail to do so.
Szczególnie w przypadku niepogody może się to okazać niemożliwe.
EnglishWeather conditions will also affect lighting and reflection.
Warunki pogodowe również wpływają na oświetlenie i odbicia światła.