« well-known » traduction en polonais

EN

« well-known » en polonais

volume_up
well {substantif}
PL
volume_up
well {interj.}
PL
PL

EN well-known
volume_up
{adjectif}

well-known (aussi: old hat)
So it's very well known to engineers, not as well known to biologists.
Jest więc bardzo dobrze znany inżynierom, nie tak bardzo biologom.
That format of forum, at that time, was not well-known outside of Japan.
Wówczas taki format forum nie był dobrze znany poza Japonią.
This is well known and sometimes a reason for method discontinuation.
Problem ten jest dobrze znany i często stanowi przyczynę przerwania stosowania leku.

Synonymes anglais de « well-known »

well-known
well

Traductions similaires pour « well-known » en polonais

well substantif
well adjectif
well adverbe
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
to well verbe
known adjectif
to know verbe

Exemples d'usage pour « well-known » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.
(PT) Jak wiadomo, odnosimy się bardzo krytycznie do tej reformy sektora cukru.
English. - First, the Turkish lira is very well known to me.
wiceprzewodniczący Komisji. - Po pierwsze, tureckie liry są mi doskonale znane.
EnglishIt is well known that history either repeats itself as a farce or as a tragedy.
Powszechnie wiadomo, że historia powtarza się jako farsa lub jako tragedia.
EnglishAnd what we find if we plot up the well-known species is this sort of a distribution.
Po wyznaczeniu tras znanych zwierząt otrzymujemy właśnie takie rozmieszczenie.
EnglishLess well known are the serious consequences of drinking alcohol when pregnant.
Mniej znane są poważne konsekwencje spożywania alkoholu w czasie ciąży.
EnglishMany of the well-known antibiotics have today become either ineffective or unreliable.
Wiele znanych antybiotyków dziś jest już nieskutecznych lub niewiarygodnych.
EnglishHowever, this does not mean that this phenomenon had not been well known even before that.
Jednakże, nie oznacza to, że zjawisko owo nie było znane jeszcze wcześniej.
EnglishIt is well known that there is a huge potential for energy efficiency in buildings.
Powszechnie wiadomo, że w budynkach istnieje ogromny potencjał pod względem oszczędności energii.
EnglishThe severely exploitative and discriminatory conditions under which they work are well known.
Powszechnie wiadomo, że tego rodzaju praca odbywa się w warunkach wyzysku i dyskryminacji.
EnglishThe message generally reaches us through the well-known slogan stating that sport equals health.
To przesłanie najczęściej dociera do nas w postaci znanego sloganu, że "sport to zdrowie”.
English. - (PT) It is well-known that SMEs are responsible for more than 90% of jobs in Europe.
na piśmie. - (PT) Powszechnie wiadomo, że MŚP stworzyły ponad 90% miejsc pracy w Europie.
EnglishThere have, of course, been omissions; I am not going to list them here, they are well known.
Niewątpliwie wystąpiły pewne zaniedbania; nie zamierzam ich teraz wymieniać, wszyscy je znają.
EnglishIt is well known that European beef and lamb products comply with the highest standards.
Powszechnie wiadomo, że europejskie produkty z wołowiny i jagnięciny odpowiadają najwyższym standardom.
EnglishThe legislative slovenliness of successive groups of legislators in Poland is, in this case, well known.
Niechlujność legislacyjna kolejnych ekip prawodawczych w Polsce jest w tym wypadku znana.
English(SL) The importance of physical exercise to the development and health of young people is well known.
(SL) Znaczenie ćwiczeń fizycznych dla rozwoju i zdrowia młodych ludzi jest powszechnie znane.
EnglishPromoting low-carbon energy sources is a well-known argument used by the nuclear lobby.
Promowanie niskowęglowych źródeł energii jest powszechnie znanym argumentem, stosowanym przez lobby jądrowe.
EnglishLuxembourg shares the Moselle valley with Germany and the local white wines are well known and popular.
Granica niemiecko-luksemburska biegnie doliną Mozeli, gdzie wytwarza się doskonałe białe wina.
EnglishIt is well-known among professionals that cyanide is one of the most toxic of all chemical substances.
Fachowcy doskonale wiedzą, że cyjanek należy do najbardziej toksycznych substancji chemicznych.
EnglishIn fact, they're so well-known that you might even recognize them in a slightly or somewhat different form.
W zasadzie, są tak rozpoznawalne, że możecie je znać w mniej lub bardziej zmienionej formie.
EnglishHowever, we've listed some well-known programs below.
Poniżej zamieszczamy jednak listę popularnych aplikacji tego typu.