« well said » traduction en polonais

EN

« well said » en polonais

EN well said
volume_up

Traductions similaires pour « well said » en polonais

well substantif
well adjectif
well adverbe
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
to well verbe
said adjectif
to say verbe

Exemples d'usage pour « well said » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd finally, out of desperation, I said, "Well, let me explain Georg Cantor in 1877."
W końcu, zdesperowany, powiedziałem "Opowiem wam o Georgu Cantorze z 1877 roku".
EnglishI laughed and said, "Well we've only just started it, you can have a little bit of it."
Zaśmiałam się i powiedziałam "Dopiero co zaczęliśmy, ale trochę możemy wam dać".
EnglishI said, "Well, maybe we don't have time for this right now." (Laughter) "Another time."
Odpowiedziałem: "Może jednak nie mamy na to czasu teraz." ~~~ (Śmiech) "Innym razem."
EnglishAnd halfway through the project, skeptics said, "Well, this is not working out.
I taki gładki postęp zachodzi od samego początku prac nad genomem.
EnglishWell, Ireland has said what it thinks and it does not have to do so again.
No cóż, Irlandia powiedziała, co myśli i nie musi tego robić ponownie.
EnglishWell, they said, "People won't understand, they'll think it's a discotheque.
Powiedzieli, że ludzie nie zrozumieliby... uznaliby to za dyskotekę.
EnglishAnd I said, "Well, that's kind of too bad, because we need 100 million units a year."
A my na to: "Trochę szkoda, bo potrzebujemy 100 mln ekranów rocznie".
EnglishWell, then they said, "Do you believe that God speaks to us through his righteous prophets?"
Wtedy zapytali: "Czy wierzysz, że Bóg przemawia do nas przez swych prawych proroków?"
EnglishWell, as I said, we have them because we think maybe playfulness is important.
Jak wspominałem, używamy ich, bo wierzymy, że zabawa jest ważna.
EnglishAnd certain of the scribes answering said, Teacher, thou hast well said.
Tedy odpowiadając niektórzy z nauczonych w Piśmie, rzekli: Nauczycielu
EnglishSo, one week, two weeks, three weeks went by, and finally I said, "Well, how about blue?"
A więc tydzień, dwa , trzy tygodnie minęły, i w końcu powiedziałam, "No to może niebieski?
EnglishWell, he said, "Can't we try a course of electroshock therapy?" ~~~ And you know why they agreed?
"A może spróbowalibyśmy terapii elektrowstrząsowej?" I wiecie dlaczego się zgodzili?
EnglishAnd Arthur was looking at this old book, and he said, "Well, that was wrong.
Arthur spojrzał na starszą książkę i uznał, że czegoś jej brak.
EnglishAnd then I thought about it a little bit, and I said, "Well, is it really that easy?
Po chwili zastanowienia dodałem: "Czy to na pewno takie łatwe?
EnglishAnd then we said, well, you're going to feed him, and he needs to talk, and it got more complicated.
Potem postanowiliśmy go karmić i ma dużo mówić, i wszystko się skomplikowało.
EnglishAnd he said, "Well, I won't define the vehicle for you, but I will define the cost for you.
I powiedział, "Cóż, nie określimy wam pojazdu, ale określimy koszt.
EnglishThen another school said, "Well, what if we just give you a classroom and you can staff it all day?"
Inna szkoła zaproponowała, że udostępni klasę naszym korepetytorom przez cały dzień.
EnglishThe Minister of the Environment of India said, "Well, you were the one who caused the problem."
Minister Środowiska Indii powiedział: "To wy spowodowaliście problem."
EnglishI said, "Well, what you've got to do is stand behind them and admire them all the time.
"Musisz jedynie stać za nimi i podziwiać ich przez cały czas.
EnglishAnd the surgeons grabbed hold of it and said, well, I want to hold it like this, or like that.
Więc kiedy dizajnerzy pracują nad pomysłami, mogą zacząć konstruować rzeczy kiedy tylko chcą.