« without ever » traduction en polonais

EN

« without ever » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « without ever » employé en contexte.

Traductions similaires pour « without ever » en polonais

without préposition
Polish
ever adverbe

Exemples d'usage pour « without ever » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBetwixt morning and evening they are destroyed: They perish for ever without any regarding it.
Od poranku aż do wieczora bywają starci; a iż tego nie uważają, na wieki zginą.
EnglishThe EU continues to act without ever having carried out any overall impact assessments.
UE kontynuuje swoje działania bez jakichkolwiek ogólnych analiz szacunkowych efektywności.
EnglishAnd sometimes it comes down to something as simple as, their core wound is their father died without ever saying he's proud of them.
Czasami powód ich cierpienia jest prosty, np. ojciec przed śmiercią nie powiedział im, że jest z nich dumny.
EnglishAt the Lurie Family Center for Animal Imaging, my colleague, Andrew Kung, grew this cancer successfully in mice without ever touching plastic.
W Rodzinnym Centrum Obrazowania Zwierząt Lurie mój kolega, Andrew Kung, rozwinął tego raka u myszy, bez pomocy plastyku.
EnglishThe European Parliament continues to adopt reports relating to certain elements of financial regulation, but without ever getting to the bottom of the matter.
Parlament Europejski nadal przyjmuje sprawozdania dotyczące pewnych elementów regulacji systemu finansowego, nie analizując sedna sprawy.
EnglishThe traditional national minorities found themselves in a new country through no fault of their own, without ever having moved from their centuries-old homelands.
Tradycyjne mniejszości narodowe znalazły się w nowym państwie zupełnie bez własnej winy, nie ruszając się nawet ze swoich odwiecznych siedlisk.
EnglishThe fact that we can travel from Finland to Malta, from Portugal to Estonia, without ever showing a passport is a wonderful symbol of European integration.
To, że możemy podróżować z Finlandii na Maltę czy z Portugalii do Estonii, nie pokazując ani razu paszportu, to wspaniały symbol integracji europejskiej.
EnglishClearly, the crazy world of finance is today speculating on the food markets, without ever wanting to touch the goods themselves, which are constantly bought and sold.
Szalony świat finansów ewidentnie spekuluje dziś na rynkach żywnościowych, nie mając nic wspólnego z samymi towarami, które są tam sprzedawane i kupowane.
EnglishIn this time he developed a strong weakness for new plays, produced countless premieres – with varying degrees of success – without ever becoming subservient to the zeitgeist and its trends.
Później rozwijał swe upodobanie do nowych sztuk, inscenizował – ze zmiennym szczęściem – liczne prapremiery, nie służąc przy tym duchowi czasu i modnym trendom.

Autres mots

English
  • without ever