« woolly » traduction en polonais

EN

« woolly » en polonais

volume_up
woolly {substantif}

EN woolly
volume_up
{substantif}

1. Anglais australien

woolly (aussi: ewe)

2. Anglais britannique, archaïque

Exemples d'usage pour « woolly » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe conclusions put forward and the decisions taken are, sadly, woolly and inadequate.
Niestety wysuwane wnioski, podejmowane decyzje są mało precyzyjne i niewystarczające.
EnglishThe announcement about this was, I think, late, timid and woolly.
Ogłoszenie w tej sprawie było, moim zdaniem, spóźnione, nieśmiałe i mgliste.
EnglishThe Middle East peace process has no need for woolly pronouncements.
Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie nie potrzebuje mętnych oświadczeń.
EnglishSo am I just a woolly liberal, concerned only with free speech?
Czyżbym była tylko tępawą liberałką, która przejmuje się tylko wolnością wypowiedzi?
EnglishWe were unable to endorse the report on account of the inaccuracies and woolly statements.
Nie mogliśmy zaakceptować przedmiotowego sprawozdania ze względu na nieścisłości i mętne stwierdzenia.
EnglishIn the 1950s, a small organism appeared in Richmond, Virginia, called the Hemlock woolly adelgid.
W latach 50. mały organizm pojawił się w Richmond w stanie Virginia, zwany Hemlock Woolly Adelgid.
EnglishEveryone had their say and gave their own personal interpretation of what are confused and woolly texts.
Każdy mógł powiedzieć swoje i przedstawić własną interpretację tych zagmatwanych i niejasnych tekstów.
EnglishI have heard the Court of Auditors talk in woolly terms about weighing up control costs, simplification and clear objectives.
Słyszałam, jak pan prezes Trybunału Obrachunkowego ogólnikowo mówił o wyważaniu kosztów kontroli, uproszczeniu i jasnych celach.
EnglishIt is all very well to speak woolly words here in Parliament about the importance of immigration and allowing the free movement of people.
Tu, w Parlamencie, bardzo łatwo jest mętnie mówić na temat znaczenia imigracji i swobody przemieszczania się ludności.