« yoke » traduction en polonais

EN

« yoke » en polonais

volume_up
yoke {substantif}

EN yoke
volume_up
{substantif}

1. général

yoke
Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest.
For freedom did Christ set us free: stand fast therefore, and be not entangled again in a yoke of bondage.
Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
It was only in the 19th century that the Greeks, Romanians, Bulgarians and Serbs cast off the Ottoman yoke.
Grecy, Rumuni, Bułgarzy i Serbowie zrzucili jarzmo Osmanów dopiero w XIX wieku.
For freedom did Christ set us free: stand fast therefore, and be not entangled again in a yoke of bondage.
Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Thy father made our yoke grievous: now therefore make thou the grievous service of thy father, and his heavy yoke which he put upon us, lighter, and we will serve thee.
Ojciec twój włożył na nas jarzmo ciężkie; ale ty teraz ulżyj nam niewoli srogiej ojca twego, i jarzma ciężkiego, które włożył na nas, a będziemyć służyli.
Thy father made our yoke grievous: now therefore make thou the grievous service of thy father, and his heavy yoke which he put upon us, lighter, and we will serve thee.
Ojciec twój włożył na nas jarzmo ciężkie; ale ty teraz ulżyj nam niewoli srogiej ojca twego, i jarzma jego ciężkiego, które włożył na nas, a będziemyć służyli.
yoke
volume_up
karczek {m} (bluzki, koszuli, sukienki)
yoke
volume_up
nosidło {n} (do noszenia ciężarów)

2. Informatique

3. Aviation

yoke

Synonymes anglais de « yoke »

yoke

Exemples d'usage pour « yoke » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them; I pray thee have me excused.
A drugi rzekł: Kupiłem pięć jarzm wołów, i idę, abym ich doświadczył: proszę cię, miej mię za wymówionego.
EnglishSo Jehovah blessed the latter end of Job more than his beginning: And he had fourteen thousand sheep, and six thousand camels, and a thousand yoke of oxen, and a thousand she-asses.
A tak Pan błogosławił ostatnim czasom Ijobowym, więcej niż początkom jego.
EnglishI am Jehovah your God, who brought you forth out of the land of Egypt, that ye should not be their bondmen; and I have broken the bars of your yoke, and made you go upright.
A wnętrzności i nogi opłucze wodą; i będzie ofiarował kapłan to wszystko, i zapali to na ołtarzu.
EnglishThe Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.
Arabskie rewolucje ledwie doprowadziły w tych krajach do zrzucenia jarzma tamtejszych tyranów, a już obcy despoci przesyłają im pozdrowienia.
EnglishMr President, since 1962 Burma has been living under the yoke of a military junta which is one of the most repressive regimes in the world.
Panie przewodniczący! Od 1962 roku Birma żyje w jarzmie junty wojskowej, która jest jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie.
EnglishFreedom of movement is a sensitive issue, particularly for people who have borne the yoke of occupation and have been deprived of freedom.
Swoboda przepływu jest drażliwą kwestią, w szczególności dla osób, które urodziły się pod jarzmem okupacji lub zostały pozbawione wolności.
EnglishWe need to be wary of inflexible legislation: if the best available technology is under the yoke of a carrot and stick regime, the efforts made are sufficient.
Musimy uważać na sztywne przepisy; jeżeli najlepsza dostępna technologia podlega zasadzie "kija i marchewki”, wysiłki są wystarczające.
EnglishNearly three decades after those events, let us remember those who were brave enough to risk their lives to liberate Europe from the yoke of Communism.
Po blisko trzech dekadach od tamtych wydarzeń wspominamy tych, którzy odważyli się ryzykować swoim życiem, by wyzwolić Europę spod jarzma komunizmu.
EnglishAnd he returned from following him, and took the yoke of oxen, and slew them, and boiled their flesh with the instruments of the oxen, and gave unto the people, and they did eat.
A tak wróciwszy się do niego wziął parę wołów, i zabił je, a przy drwach z pługa nawarzył mięsa z nich, i dał ludowi, i jedli.
EnglishAnd he said unto them, What counsel give ye, that we may return answer to this people, who have spoken to me, saying, Make the yoke that thy father did put upon us lighter?
I rzekł do nich: A wy co radzicie, abyśmy odpowiedzieli ludowi temu, który rzekł do mnie, mówiąc: Ulżyj jarzma, które włożył ojciec twój na nas?
EnglishI was wroth with my people, I profaned mine inheritance, and gave them into thy hand: thou didst show them no mercy; upon the aged hast thou very heavily laid thy yoke.
Rozgniewałem się był na lud mój, splugawiłem dziedzictwo moje, a dałem je w ręce twoje; aleś im ty nie okazała miłosierdzia, i starców obciążałaś jarzmem twojem bardzo,
EnglishYou are the first leader of one of the nations freed from the yoke of communism that joined the European Union in 2004 to be President of the European Council.
Jest pan pierwszym przywódcą jednego z narodów uwolnionych spod jarzma komunizmu, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r., który objął funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej.
EnglishWhy not also give financial support to the Gdańsk Shipyard, which symbolises the end of the Cold War and the liberation of the whole of Central and Eastern Europe from the yoke of Communism?
Dlaczego też nie wesprzeć finansowo Gdańskiej Stoczni, która symbolizuje zakończenie zimnej wojny oraz wyzwolenie całej Europy Środkowo-Wschodniej od jarzma komunizmu?
Englishand spake to them after the counsel of the young men, saying, My father made your yoke heavy, but I will add thereto: my father chastised you with whips, but I [will chastise you] with scorpions.
A rzekł do nich według rady młodzieńców, mówiąc: Ojciec mój obciążył was jarzmem ciężkiem, ale ja przydam do niego; ojciec mój karał was biczykami, ale ja was będę karał korbaczami.