« you are » traduction en polonais

EN

« you are » en polonais

PL
volume_up
are {substantif}
PL

EN you are
volume_up
{verbe}

you are (aussi: thou art)
If you were a member of the club, when you're a member of a club, you're a Zipster.
Jeśli jesteś członkiem klubu, jesteś Zipsterem.
And of course, if you are both true to yourself, and are what you say you are, then you're real real!
Oczywiście, jeśli jesteś i wierny sobie i jesteś tym, czy twierdzisz, że jesteś, jesteś prawdziwie prawdziwy!
You do a number of things: you're a vice president, you volunteer, you do something else.
Robisz parę rzeczy, jesteś vice-dyrektorem, wolontariuszem, robisz coś innego.

Synonymes anglais de « are »

are
English

Traductions similaires pour « you are » en polonais

you substantif
Polish
you pronom
are substantif
Polish
to be verbe

Exemples d'usage pour « you are » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhy do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
EnglishAgenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishHowever, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.
Jest jednak prawdą, że, jak państwo podkreślili, trzeba także uspokoić obywateli.
EnglishAs you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.
Englishif you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.
jeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.
EnglishIf you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishYou can clean the exterior of your FlexPen by wiping it with a medicinal swab.
Zewn trzn powierzchni wstrzykiwacza FlexPen mo na czy ci rodkiem do dezynfekcji.
EnglishPollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.
Pollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.
EnglishAerius oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.
Aerius roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.
EnglishAzomyr oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.
Azomyr roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.
EnglishIn case of acute thrombosis CEPROTIN may be administered to you every 6 hours.
W przypadku ostrej zakrzepicy konieczne może być podawanie CEPROTIN co 6 godzin.
EnglishThis is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
Do tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.
EnglishYou turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.
Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.
EnglishTo be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
EnglishTwo groups have decided to totally oppose you - the Greens and the Communists.
Dwie grupy zdecydowały, że się panu całkowicie sprzeciwią - Zieloni i komuniści.
EnglishWe have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.
Panie Pośle Bloom, zadecydowaliśmy demokratycznie, że powinien pan go opuścić.
EnglishIt's just pure mechanics, allowing you to cycle air through this breathing loop.
To tylko czysta mechanika, która pozwala powietrzu krążyć w obiegu zamkniętym.
EnglishAnd once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
EnglishAnd when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.
A kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".