« affairs » traduction en roumain

EN

« affairs » en roumain

volume_up
affairs {substantif}
RO
volume_up
affair {substantif}
EN

affairs {substantif}

volume_up
We need a common foreign affairs and security policy.
Avem nevoie de o politică pentru afaceri externe şi de securitate comună.
We need regular meetings between officials responsible for external affairs and security.
Avem nevoie de reuniuni periodice între funcţionarii responsabili cu afacerile externe şi securitatea.
A good neighbour is a person who is friendly, does not interfere unduly with one's affairs, but is willing to extend the hand of friendship in time of need.
Un bun vecin este o persoană prietenoasă, nu afectează în mod nejustificat afacerile altei persoane, dar este dispus să îți întindă o mână de ajutor în caz de nevoie.

Exemples d'usage pour « affairs » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Council has informed the Chair of the Committee on Foreign Affairs accordingly.
Consiliul a informat președintele Comisiei pentru afaceri externe în consecință.
EnglishI equally welcome the developments in the areas of justice and internal affairs.
Apreciez în egală măsură şi evoluţiile din domeniul Justiţiei şi afacerilor interne.
EnglishThose exceptions are administrative expenditure and economic and financial affairs.
Acestea sunt cheltuielile administrative şi afacerile economice şi financiare.
EnglishHe has announced that he will address the Committee on Foreign Affairs next week.
Acesta a anunțat că se va adresa Comisiei pentru afaceri externe săptămâna viitoare.
EnglishIt is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
Este mai bine să nu se intervină în afacerile interne ale unei alte țări, nu-i așa?
EnglishThe question of Iranian interference in Bahrain's domestic affairs was raised.
A fost menționată problema interferenței iraniene în afacerile interne ale Bahrain.
EnglishThe draft of the resolution we voted on in the Foreign Affairs Committee was balanced.
Proiectul rezoluţiei votate în Comisia pentru afaceri externe a fost echilibrat.
EnglishIf that proposal is not lawful, the Committee on Legal Affairs will tell us.
Dacă propunerea nu este legală, Comisia pentru afaceri juridice ne va informa.
EnglishThis position was supported by the opinion of the Committee on Legal Affairs.
Această poziție a fost susținută de avizul Comisiei pentru afaceri juridice.
EnglishI shall focus on the points that are of concern to the Committee on Foreign Affairs.
Mă voi concentra asupra punctelor de interes pentru Comisia pentru afaceri externe.
EnglishRelated websites: EU Information Centre Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Site-uri internet conexe: EU Information Centre Ministry of Foreign Affairs of Denmark
EnglishRelated websites: Ministry of Foreign Affairs European Information Union Agency
Site-uri internet conexe: Ministry of Foreign Affairs European Information Union Agency
EnglishThe Committee on Constitutional Affairs was therefore right to be optimistic.
Prin urmare, Comisia pentru afaceri constituţionale a avut dreptate să fie optimistă.
EnglishThe European Social Fund has to pay for this negligent state of affairs.
Fondul social european trebuie să plătească pentru această situație neglijentă.
EnglishThe General Affairs Council welcomed the opinion of the Commission on Montenegro.
Consiliul Afaceri Generale a salutat avizul Comisiei privind Muntenegru.
EnglishMembers of the now dissolved Temporary Committee on CIA Affairs took the floor.
Membrii Comisiei temporare pentru afacerile CIA, care a fost dizolvată, au luat cuvântul.
EnglishBrussels is constantly emphasising that it does not get involved in internal affairs.
Bruxelles subliniază în mod constant că nu se implică în afacerile interne.
EnglishCould you perhaps ask the Committee on Constitutional Affairs to clarify this issue?
I-aţi putea solicita Comisiei pentru afaceri constituţionale să clarifice acest aspect?
EnglishUlkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet Ministry for Foreign Affairs P.O.
Ulkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet Ministry for Foreign Affairs P.O.
EnglishI believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
Consider că este timpul să acordăm o mai mare atenţie acestei situaţii.