EN affected
volume_up
{adjectif}

affected (aussi: mincing, namby-pamby, prissy, twee)
volume_up
afectat {adj. m.}
The economic and financial crisis has seriously affected the Member State’s economies.
Criza economică şi financiară a afectat grav economia statelor membre.
This has affected the fruit and vegetable prices that producers obtained.
Acest lucru a afectat preţurile obţinute de producători la fructe şi legume.
Mexico will also be affected by the dramatic fall in oil prices.
Mexicul va fi afectat, de asemenea, de scăderea dramatică a preţului petrolului.
affected (aussi: assertive, exacting, fastidious, finical)
affected (aussi: artificial, deliberate, elaborate, studied)
volume_up
studiat {adj. m.}
volume_up
căutat {adj. m.}
affected (aussi: finical, foppish, prig, poser)
affected
volume_up
nenatural {adj. m.} (afectat)
affected (aussi: artificial, unnatural)
volume_up
nefiresc {adj. m.}
affected (aussi: mannered)
volume_up
prețios {adj. m.} (afectat)
affected
volume_up
băţos {adj. m.} (afectat)
affected (aussi: theatrical, stagy)
volume_up
teatral {adj. m.} (afectat)

Synonymes anglais de « affected »

affected

Exemples d'usage pour « affected » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHow should we, from the countries directly affected, perceive this constitution?
Cum ar trebui să percepem această constituţie noi, cei din ţările direct afectate?
EnglishThe second measure needs to be support for the countries most severely affected.
O a doua măsură trebuie să fie sprijinul acordat ţărilor celor mai afectate.
EnglishIt is, first and foremost, a tragedy for all those people who have been affected.
În primul rând este o tragedie pentru toți acei oameni care au fost afectați.
EnglishPowerline networks can be affected by interference and "noise" on the line.
Rețelele Powerline pot fi afectate de interferențe și de „zgomotul” de pe linie.
EnglishWe must show solidarity with our colleagues and help the countries affected.
Trebuie să ne arătăm solidari cu colegii noştri şi să ajutăm statele afectate.
EnglishIn the world context, it is mostly women and girls who are affected - and men as well.
În contextul mondial, mai ales femeile şi fetele sunt afectate, dar şi bărbaţii.
EnglishFor a long time we thought that the only thing that affected us was what we swallowed.
Multă vreme am crezut că singurul lucru care ne afectează este ceea ce ingerăm.
EnglishHowever, we need to make the transition easier for those who are affected.
Cu toate acestea, trebuie să facilităm tranziţia pentru cei care sunt afectaţi.
EnglishThose who did not cause this crisis but are the most affected urgently need help.
Cei care nu au provocat criza, însă sunt cei mai afectaţi au nevoie urgentă de ajutor.
EnglishIt is no surprise that there is considerable anger amongst those affected constituents.
Nu este de mirare că există multă nemulţumire în rândul acelor electori afectaţi.
EnglishThe workers who are affected are not responsible for the crisis within their company.
Lucrătorii afectaţi nu sunt răspunzători pentru criza din cadrul propriei companii.
EnglishThese changes have been particularly dramatic for the regions and families affected.
Aceste schimbări au fost dramatice în special pentru regiunile şi familiile afectate.
EnglishLiz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
Liz a menţionat trauma cu care se confruntă persoanele afectate de răni provocate de ace.
EnglishThe discrepancy is even greater if we compare the everyday lives of the people affected.
Decalajul este şi mai mare dacă comparăm viaţa de zi cu zi a persoanelor afectate.
EnglishAt present, all of Europe is affected by the economic and financial crisis.
În prezent întreaga Europă este afectată de criza economică și financiară.
EnglishBy the way, the great majority of people affected will not be illegal immigrants.
În această privință, marea majoritate a persoanelor afectate nu vor fi imigranții ilegali.
EnglishBrittany, the region of my colleague and friend, Mr Cadec, has been severely affected.
Bretania, regiunea colegului şi prietenului meu, domnul Cadec, a fost sever afectată.
EnglishEurope's energy policy may be affected by unresolved conflicts in this region.
Politica energetică europeană poate fi afectată de conflictele îngheţate din această zonă.
English7 000 inhabitants, mainly from the villages of Kolontár and Devecser, have been affected.
7 000 de locuitori, în principal din satele Kolontár și Devecser, au fost afectați.
EnglishThe general opinion is that Bulgaria was the country most affected by the gas crisis.
Opinia generală este că Bulgaria a fost țara cea mai afectată de criza gazelor naturale.