« am very grateful to you » traduction en roumain

EN

« am very grateful to you » en roumain

Consultez les phrases d'usage pour voir « am very grateful to you » employé en contexte.

Traductions similaires pour « am very grateful to you » en roumain

to be verbe
very adjectif
Romanian
very adverbe
grateful adjectif
to préposition
you adverbe
Romanian
you pronom
you interjection
Romanian
to you pronom
Romanian
(to) you pronom
you! interjection
Romanian

Exemples d'usage pour « am very grateful to you » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
EnglishI am very grateful to you for your contributions and ideas.
Vă sunt foarte recunoscător pentru contribuţiile şi ideile dumneavoastră.
EnglishI am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
EnglishMr Barroso, I am very grateful to you for mentioning this again in your interruption.
Dle Barroso, vă sunt foarte recunoscător că aţi menţionat acest lucru încă o dată în întreruperea dumneavoastră.
EnglishI am very grateful to you for the fair and cooperative way in which you have worked with me to put together this report.
Vă sunt foarte recunoscător pentru modul corect şi cooperant în care aţi lucrat împreună cu mine la întocmirea acestui raport.
EnglishI am very grateful to you for the oral invitation to come here but, I repeat, I was not formally invited to this sitting.
Vă sunt foarte recunoscător pentru invitaţia verbală de a veni aici, însă vă repet, nu am fost invitat în mod oficial la această şedinţă.
EnglishLadies and gentlemen, I have listened to you very carefully and I am very grateful to you for the diversity and quality of your speeches.
Doamnelor şi domnilor, v-am ascultat cu mare atenţie şi vă sunt recunoscător pentru diversitatea şi calitatea discursurilor dumneavoastră.

Autres mots

English
  • am very grateful to you