« by default » traduction en roumain

EN

« by default » en roumain

EN by default
volume_up
{adjectif}

by default (aussi: implicit, underlying, default)
volume_up
implicit {adj. m.}
To set Internet Explorer back to the default security level, click Default level.
Pentru a seta Internet Explorer înapoi la nivelul de securitate implicit, faceți clic pe Nivel implicit.
Sub Browser Web implicit, faceți clic pe Stabilire ca implicit.
Change your default rendering intent or color space default.
Schimbați intenția de redare implicită sau spațiului de culoare implicit.

Traductions similaires pour « by default » en roumain

by adjectif
by adverbe
by préposition
default substantif
default adjectif
Romanian

Exemples d'usage pour « by default » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHere's a list of the four default libraries and what they're typically used for:
Iată lista celor patru biblioteci implicite și pentru ce sunt de obicei utilizate:
EnglishThis folder automatically becomes the default save location for the library.
Acest folder devine în mod automat locația de salvare implicită pentru bibliotecă.
EnglishIn this case, you would want to increase the number of default screen shots.
În acest caz, ar trebui să creșteți numărul de instantanee de ecran implicite.
EnglishChoose a different default download location by tapping or clicking Browse.
Alegeți o altă locație implicită de descărcare atingând sau făcând clic pe Răsfoire.
EnglishWindows has four default libraries: Documents, Music, Pictures and Videos.
Windows are patru biblioteci implicite: Documente, Muzică, Imagini și Videoclipuri.
EnglishYou might be able to resolve the problem by changing your default program settings.
Este posibil să soluționați această problemă modificând setările de programe implicite.
EnglishThe Microsoft mouse buttons have default assignments when you first use them.
Butoanele mouse-ului Microsoft au atribuiri implicite la prima utilizare.
EnglishThat printer then becomes the default for the network you're connected to.
Acea imprimantă devine imprimanta implicită pentru rețeaua la care sunteți conectat.
EnglishAll the import settings that you selected will be reset to the default settings.
Toate setările de import pe care le-ați selectat vor fi restabilite la setările implicite.
EnglishWindows has four default libraries: Documents, Music, Pictures and Videos.
Windows are patru biblioteci implicite: Documente, Muzică, Imagini și Fișiere video.
EnglishIn this version of Windows, Remote Desktop Connection is installed by default.
Pentru mai multe informații, consultați Ce sunt opțiunile de autentificare a serverului?.
EnglishThe language you select as the default will display when you first start your computer.
Limba pe care o selectați ca implicită se va afișa când porniți computerul.
EnglishLeave the TTL (Time to Live) box at the default setting, and click OK.
Lăsați caseta TTL (Time to Live) la setarea implicită, apoi faceți clic pe OK.
EnglishLeave the TTL box at the default setting, click Submit, and then click Submit changes.
Lăsați caseta TTL la setarea implicită, faceți clic pe Submit, apoi pe Submit changes.
EnglishTo avoid that risk, change the default user name and password for your router.
Pentru a evita acest risc, modificați numele de utilizator și parola implicite pentru ruter.
EnglishThe default value is 3:0:0, which represents three hours, zero minutes, and zero seconds.
Valoarea implicită este 3:0:0, care reprezintă trei ore, zero minute şi zero secunde.
EnglishOpen Default Programs by clicking the Start button , and then clicking Default Programs.
Deschideți Programe implicite făcând clic pe butonul Start, apoi pe Programe implicite.
EnglishIf access to your default Pictures folder is restricted, LifeCam may be unable to start.
Dacă aveţi acces restricţionat la folderul Imagini, probabil LifeCam nu va putea porni.
EnglishA new user account named mcx1 (by default) is automatically created to use the Extender.
Se creează automat un nou cont utilizator pentru utilizarea Extenderului.
EnglishThen, set Windows to change your default printer depending on where you are.
Apoi, setați Windows să schimbe imprimanta implicită în funcție de locul în care vă aflați.