« clarifying » traduction en roumain

EN

« clarifying » en roumain

EN clarifying
volume_up
{adjectif}

clarifying (aussi: elucidating)

Synonymes anglais de « clarifying »

clarifying

Exemples d'usage pour « clarifying » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI am clarifying this so it can be taken into account on subsequent occasions.
Clarific acest aspect pentru a fi luat în consideraţie în situaţiile viitoare.
EnglishI think I have to thank Mr Lehne for clarifying the situation in the debate.
Cred că trebuie să-i mulțumesc dlui Lehne pentru clarificarea situației din dezbatere.
EnglishI will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
Voi înainta Biroului această chestiune pentru că trebuie lămurită.
EnglishAmendment 10 - our amendment - is about clarifying conditions to minus 40.
Amendamentul 10 - amendamentul nostru - se referă la clarificarea condiţiilor la minus 40.
EnglishIt is the regulation on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure.
Este regulamentul privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv.
EnglishThe President of the Republic of Lithuania took the initiative by tabling clarifying amendments immediately.
Preşedinta Republicii Lituania a luat iniţiativa de a prezenta imediat modificări lămuritoare.
EnglishThis means that both the European Parliament and the Council are currently clarifying their positions.
Acest lucru înseamnă că atât Parlamentul European, cât și Consiliul își clarifică în prezent pozițiile.
EnglishMr President, thank you for clarifying that.
Domnule preşedinte, vă mulţumesc pentru această clarificare.
EnglishI am simply clarifying my position, Mr President.
Pur şi simplu îmi clarific poziţia, dle preşedinte.
EnglishCan the Council provide a detailed account of what it has done so far in terms of clarifying the allegations?
Poate Consiliul să expună pe larg ce a întreprins până în prezent în ceea ce privește clarificarea acuzațiilor aduse?
EnglishCan the Commission provide a detailed account of what it has done so far in terms of clarifying the allegations?
Poate Comisia să expună pe larg ce a întreprins până în prezent în ceea ce privește clarificarea acuzațiilor aduse?
EnglishI am voting for the excellent report by Mr Feio on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure.
Votez în favoarea excelentului raport al dlui Feio referitor la accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv.
EnglishI welcome the efforts that have been made towards clarifying Union law in order to make it more accessible to all EU citizens.
Salut eforturile depuse în direcția clarificării dreptului comunitar, astfel încât acesta să devină mai accesibil pentru toți cetățenii UE.
EnglishThis is a question of clarifying the application of internal legislation in a Member State, which is what I must refer to.
Aceasta este o problemă de clarificare a aplicării legislaţiei interne în cadrul unui stat membru, acesta fiind subiectul la care trebuie să mă refer.
EnglishIndeed, I believe that, with this scheme, we are taking an important step towards making packaging safe and towards clarifying the situation.
Într-adevăr, consider că odată cu acest sistem facem un pas important în direcţia securizării ambalajelor şi a clarificării situaţiei.
EnglishOne has to give that text a clarifying interpretation which puts in light its spirit, thus allowing for the best implementation.
Textului trebuie să i se ofere o interpretare edificatoare care să-i reflecte spiritul, permiţând astfel cea mai bună punere în aplicare a acestuia.
EnglishMadam President, firstly, I would like to thank the Commissioner for clarifying some of the points which were raised in the questions.
Doamnă preşedintă, în primul rând, aş dori să-i mulţumesc dlui comisar pentru clarificarea anumitor puncte care au fost ridicate în întrebări.
EnglishThe same applies for the definitions of the different actors in the chain of supply, clarifying their roles and responsibilities.
Același lucru este valabil și pentru definițiile diverșilor actori din cadrul lanțului de aprovizionare, clarificând rolurile și responsabilitățile acestora.
EnglishThe Commission commits to clarifying the situation regarding Internet sales of cosmetic products prior to the date of application of the regulation.
Comisia se angajează să clarifice situația privind comercializarea pe Internet a produselor cosmetice înainte de data intrării în vigoare a regulamentului.
EnglishIn this respect, Teresa Riera Madurell's report is a success thanks to clarifying the role of employers and civil society in promoting gender equality.
În acest sens, raportul doamnei Teresa Riera Madurell reprezintă un succes prin clarificarea rolului angajatorilor si al societăţii civile în promovarea egalităţii de gen.