« curb » traduction en roumain

EN

« curb » en roumain

volume_up
curb {substantif}
RO

« curb » en anglais

volume_up
curb {adj. m.}
EN

EN curb
volume_up
{substantif}

1. général

curb (aussi: fret, fender)
volume_up
galerie (de sobă) {f}
curb (aussi: kerb)
volume_up
margine {f} (a trotuarului)

2. Anglais britannique

curb (aussi: kerb)
volume_up
bordură {f} (la trotuar)

Exemples d'usage pour « curb » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI would like to stress that it is impossible to curb rising poverty in a year.
Aş dori să accentuez că este imposibil să punem frâu creşterii sărăciei într-un an.
EnglishI welcome this proposal, which aims to curb falsified medical products.
Salut această propunere, care are ca obiectiv combaterea medicamentelor falsificate.
EnglishWill they be ready to curb national interests in favour of the common, European good?
Vor fi acestea pregătite să oprească interesele naționale în favoarea binelui comun, european?
EnglishThe US seems unable to pass legislation to curb its excessive CO2 emissions.
SUA par incapabile să adopte acte legislative care să pună frână emisiilor sale excesive de CO2.
EnglishWe must strengthen our supervision of imports to curb deforestation once and for all.
Trebuie intensificat controlul importurilor noastre pentru a pune capăt definitiv despăduririi.
EnglishWe need a green revolution and we must curb our own excesses.
Avem nevoie de o revoluţie verde şi trebuie să ne frânăm excesele din prezent.
EnglishIf so, how do you then plan to curb them, or what might contribute to curbing them?
Dacă este aşa, cum plănuiţi să le reduceţi, sau ce credeţi că ar putea contribui la reducerea acestora?
EnglishWe must curb industrial, pillaging fishing techniques.
Trebuie să punem capăt tehnicilor de pescuit industrial, care reprezintă un jaf.
EnglishAbove all, we should ensure that we curb exports of such products to the rest of the world.
Mai presus de toate, ar trebui să ne asigurăm că oprim exportarea acestor produse în restul lumii.
EnglishThis initiative can curb unemployment and restart our economy.
Această iniţiativă poate reduce şomajul şi poate relansa economia.
EnglishI am fairly sure that this will also curb criminal activity.
Sunt convins că acest lucru va împiedica activitatea infracţională.
EnglishKey decisions have to be taken to slash our emissions and curb climate change.
Este nevoie să luăm decizii foarte importante pentru a reduce drastic emisiile şi pentru a combate schimbările climatice.
EnglishAtalanta is a short-term measure to curb piracy.
Atlanta reprezintă o măsură pe termen scurt de reducere a pirateriei.
EnglishI agree that it is imperative to curb the illegal export of e-waste outside the European Union.
Sunt de acord că acest lucru este imperativ pentru a îngrădi exportarea deșeurilor electronice în afara Uniunii Europene.
EnglishIt is therefore much more important to curb this deforestation than to take part in such a numbers race.
Prin urmare, este mult mai importantă reducerea acestei defrişări decât să luăm parte la o astfel de cursă a cifrelor.
EnglishIn order to curb the merciless overfishing, it is important to introduce a control and enforcement scheme.
Pentru a pune capăt acestui pescuit excesiv nemilos, este important să introducem un sistem de control și executare.
EnglishWe needed a measure to curb xenophobia.
Aveam nevoie de o măsură care să combată xenofobia.
EnglishCurb indebtedness by constitutional methods to prevent another Greek, Irish, or Portuguese crisis from happening.
Ţineţi datoriile în frâu prin metode constituţionale pentru a împiedica producerea unei alte crize greceşti, irlandeze sau portugheze.
EnglishWe call on the Commission and on Commissioner Cioloş for more measures to curb price volatility and to create a safety net.
Invităm Comisia şi pe comisarul Cioloş să ia mai multe măsuri de oprire a volatilităţii preţurilor şi de a crea o plasă de siguranţă.
EnglishIn 1996, in an attempt to curb the phenomenon, the Arctic Council was established to protect the environment in this region.
În 1996, într-o încercare de a pune capăt acestui fenomen, a fost creat Consiliul Arctic pentru a proteja mediul în această regiune.