EN to fill
volume_up
[filled|filled] {verbe}

to fill (aussi: to inform, to prime)
Use Fill With Color to fill the entire picture or an enclosed shape with color.
Utilizați instrumentul Umplere cu culoare, pentru a umple cu culoare o imagine întreagă sau o formă delimitată.
Keep the application that size, or resize it to fill two-thirds or the full screen.
Păstrați aplicația la acea dimensiune sau redimensionați-o pentru a umple două treimi sau ecranul complet.
Keep the app that size, or resize it to fill two-thirds or the full screen.
Păstrați aplicația la acea dimensiune sau redimensionați-o pentru a umple două treimi sau ecranul complet.
to fill (aussi: to occupy, to take up)
volume_up
a ocupa {v} (a umple)
Finally, there has been much talk about the names of people to fill the functions of President and High Representative.
În cele din urmă, s-a discutat mult despre numele persoanelor care vor ocupa funcţiile de preşedinte şi Înalt Reprezentant.
I also welcome the appointment of a man who has all the qualities required to fill such a post.
De asemenea, salut numirea unei persoane care are toate calitățile necesare pentru a ocupa o astfel de funcție.
HDTV shows take up much more space than standard-definition recordings and will fill up your drive faster.
Emisiunile TV de înaltă definiție ocupă mult mai mult spațiu decât înregistrările de definiție standard și vor umple mai rapid unitatea de disc.
to fill (aussi: to absorb, to occupy)
volume_up
a ocupa {v} (mintea)
Finally, there has been much talk about the names of people to fill the functions of President and High Representative.
În cele din urmă, s-a discutat mult despre numele persoanelor care vor ocupa funcţiile de preşedinte şi Înalt Reprezentant.
I also welcome the appointment of a man who has all the qualities required to fill such a post.
De asemenea, salut numirea unei persoane care are toate calitățile necesare pentru a ocupa o astfel de funcție.
HDTV shows take up much more space than standard-definition recordings and will fill up your drive faster.
Emisiunile TV de înaltă definiție ocupă mult mai mult spațiu decât înregistrările de definiție standard și vor umple mai rapid unitatea de disc.
to fill (aussi: to cram, to stuff)
to fill (aussi: to cram, to interlard)
to fill
volume_up
a cuprinde {v} (a umple)

Exemples d'usage pour « to fill » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf you don't want your shape to be filled, click Fill, and then click No fill.
Dacă nu doriți ca forma să fie umplută, faceți clic pe Umplere, apoi pe Fără umplere.
EnglishWaterfalls, mountains, fields, and coasts fill this free Windows theme.
Cascade, munți, câmpii și litoraluri umplu această temă gratuită pentru Windows.
EnglishTo make a program fill the entire screen, you click this button to maximize it.
Pentru ca un program să ocupe întregul ecran, faceți clic pe acest buton pentru a-l maximiza.
EnglishFill in any additional information requested on the page and click Submit.
Completați informațiile suplimentare solicitate pe pagină, apoi faceți clic pe Remitere.
EnglishLet the Member States determine for themselves how they wish to fill their syllabuses.
Să lăsăm statele membre să stabilească singure cum doresc să îşi alcătuiască programele.
EnglishThis must fill every decent citizen of the European Union with horror.
Acest lucru trebuie să sperie orice cetăţean decent al Uniunii Europene.
EnglishI therefore welcome the European Commission's initiative to fill the gap.
Prin urmare, salut inițiativa Comisiei Europene de a completa lacuna.
EnglishIf you don't want your shape to be filled, click Fill, and then click No fill.
Dacă nu doriți ca forma să fie umplută, faceți clic pe Umplere, apoi faceți clic pe Fără umplere.
EnglishFor each new user account, add a row and fill out the fields.
Pentru fiecare cont nou de utilizator, adăugaţi un rând şi completaţi câmpurile.
EnglishIndeed, in the EMU, it is high time to fill the 'E' with life.
Aşadar, este momentul să dăm viaţă "E”-ului din UEM (Uniunea Economică şi Monetară).
EnglishHere's how to fill out the message window in most e‑mail programs.
Iată cum să completați fereastra de mesaj în majoritatea programelor de poștă electronică.
EnglishWe need to fill it with everything that is modern and preserve in it everything that is timeless.
Trebuie să-l completăm cu tot ce este modern și să păstrăm în acesta tot ce este etern.
EnglishOn the New SharePoint Site page, fill out the site creation form.
Pe Site SharePoint nou, completaţi formularul de creare a site-ului.
EnglishEUR 45 is the difference since, for the average car, it costs EUR 60 to fill the petrol tank.
Iar diferenţa este de 45 de euro, fiindcă, pentru o maşină obişnuită, un plin costă 60 de euro.
EnglishThose of you who ask for the floor would fill much more than half an hour.
Intervenţiile acelora dintre domniile voastre care cer cuvântul ar dura mai mult de o jumătate de oră.
EnglishRelease the window to expand it to fill the entire desktop.
Eliberați fereastra pentru a o extinde pe toată dimensiunea desktopului.
EnglishWhen prompted, fill out the form for the trial and click I accept.
Când vi se solicită, completați formularul pentru versiunea de încercare și faceți clic pe Accept.
EnglishTo change the fill style, in the Shapes group, click Fill, and then click a fill style.
Pentru a modifica stilul de umplere, în grupul Forme, faceți clic pe Umplere, apoi pe un stil de umplere.
EnglishWe need to fill the positions created by the Lisbon Treaty.
Trebuie să ocupăm posturile înfiinţate prin Tratatul de la Lisabona.
EnglishSnap a window to the top of the screen and it expands to fill the desktop.
Fixați o fereastră spre partea de sus a ecranului și aceasta se extinde pentru a se afișa pe tot desktopul.