EN form
volume_up
{substantif}

1. général

It is the original form - government by the people and not government on behalf of the people.
Reprezintă forma originală - guvernarea cetăţenilor şi nu în numele cetăţenilor.
We urge the government of Malaysia to abolish caning as a form of punishment.
Solicităm guvernului malaysian să abolească flagelarea ca formă de pedeapsă.
Violence against women is unacceptable, irrespective of the form it takes.
Violenţa împotriva femeilor este inacceptabilă, indiferent de forma pe care o ia.
form (aussi: fashion, kind, means, mode)
This is a form of common good that ought to be recompensed in some way.
Aceasta este o formă de bun comun care ar trebui să fie răsplătită într-un fel.
As Mr López Aguilar said, terrorism is a terrible form of crime.
La fel cum a afirmat dl López Aguilar, terorismul este o formă teribilă de crimă.
Plângerea însăși este la fel de complicată.
form (aussi: printed form)
In the Delete Browsing History dialog box, select Form data and Passwords.
În caseta de dialog Ștergere istoric de navigare, selectați Date formular și Parole.
A standardised credit form is also an extremely positive move.
Un formular standardizat pentru credite este, de asemenea, un lucru foarte pozitiv.
This form will entitle you to healthcare during your stay.
Acest formular vă va da dreptul la asistenţă medicală pe durata şederii în Republica Cehă.
Physical abuse, rape, trafficking and so on are forms of violence which demonstrate the gender dimension of the class aspect of female inequality.
Abuzurile fizice, violurile, traficul de carne vie şi aşa mai departe sunt forme de violenţă ce demonstrează dimensiunea sexuală a aspectului de clasă al inegalităţii femeii.
form (aussi: class)
form (aussi: shape)
form (aussi: shape)
form (aussi: build, figure, stature)
volume_up
făptură (statură) {f}
form (aussi: manner)

2. Éducation

form (aussi: classroom, class)
Physical abuse, rape, trafficking and so on are forms of violence which demonstrate the gender dimension of the class aspect of female inequality.
Abuzurile fizice, violurile, traficul de carne vie şi aşa mai departe sunt forme de violenţă ce demonstrează dimensiunea sexuală a aspectului de clasă al inegalităţii femeii.

Exemples d'usage pour « form » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI do not wish to see UK citizens in any way contributing to any form of EU tax.
Nu doresc ca cetățenii Regatului Unit să contribuie la niciun tip de taxă a UE.
EnglishThe Pencil and Brush can be used to make completely random, free-form shapes.
Creionul și Pensula se pot utiliza pentru a crea forme libere, complet aleatoare.
EnglishThe Pencil and Brushes can be used to make completely random, free-form shapes.
Creionul și Pensulele se pot utiliza pentru a crea forme libere, complet aleatoare.
EnglishIt does not form part of Europe in geographical, cultural or historic terms.
Ea nu face parte din Europa din punct de vedere geografic, cultural sau istoric.
EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
Rapoartele pe care tocmai le-am discutat reprezintă o bună bază pentru acest proces.
EnglishThe relevant paragraphs have been amended and no longer form part of my opinion.
Alineatele relevante au fost modificate și nu mai fac parte din avizul meu.
EnglishThe number of victims of this modern form of slavery rises from year to year.
Numărul de victime ale acestei forme moderne de sclavie creşte de la an la an.
EnglishThis is the approach which I consider must form the basis of this strategy.
Aceasta este abordarea ce consider că trebuie să stea la baza acestei strategii.
EnglishAll these factors have made it almost impossible to pursue this form of employment.
Toți acești factori au făcut aproape imposibilă exercitarea acestei profesii.
EnglishIn some cases, many procedures are still not available in electronic form.
În unele cazuri multe proceduri încă nu sunt disponibile în format electronic.
EnglishIn my country, there is a saying that attack is the best form of defence.
În ţara mea, există un proverb care spune că atacul este cea mai bună apărare.
EnglishThese will, again, not be totally perfect, but they should form a solid basis.
Acestea nu vor fi perfecte, însă ele ar trebui să formeze o bază solidă.
EnglishIncidentally, the most efficient form of transport is the one that is avoided.
Întâmplător, cea mai eficientă modalitate de transport este cea evitată.
EnglishTransport, energy and communications form the backbone of the European economy.
Transportul, energia și comunicațiile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene.
EnglishLessons can be drawn from these reactions, which form part of the ICC's legacy.
Din aceste reacţii pot fi reţinute învăţăminte care fac parte din moştenirea Tribunalului.
EnglishBecause of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Din aceste motive, multe informaţii ajung la public în mod distorsionat sau selectiv.
EnglishRespect for human rights should form the basis for political dialogue.
Respectarea drepturilor omului ar trebui să reprezinte baza dialogului politic.
EnglishI believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
Cred că problema ridicată de dl Klute trebuie să fie inclusă în strategia pentru exterior.
EnglishIn practice, this is usually done by ticking a box on the order form.
În practică, acest lucru se face prin bifarea unei căsuţe pe formularul de comandă.
EnglishThere have even been attempts to form paedophile political parties.
S-au făcut chiar încercări de formare a unor partide politice ale pedofililor.