EN hole
volume_up
{substantif}

hole (aussi: borehole, eyelet, hollow, bore-hole)
volume_up
gaură {f}
This is a gaping hole which destroys all the progress made by this new legislation.
Aceasta este o gaură mare care distruge întregul progres realizat de această nouă legislaţie.
Don't let any balls go into the wrong hole, or the game is over!
Nu lăsați nicio bilă să ajungă în gaura greșită, pentru că pierdeți jocul!
Most here talk as though Iceland being sucked into the Euro black hole is a done deal.
Majoritatea vorbesc de parcă Islanda ar fi fost deja atrasă în gaura neagră a euro.
hole (aussi: aperture, vent, orifice)
hole (aussi: burrow, den, earth, kennel)
hole (aussi: groove, hollow)
hole (aussi: burrow, den, warren)
hole (aussi: cave, pit)
volume_up
ocniță {f} (hrubă)
hole (aussi: niche, recess)
volume_up
ocniță {f} (firidă)
hole (aussi: niche)
volume_up
ocniță {f} (ca ornament)
hole
volume_up
ruptură {f} (gaură)
hole (aussi: gap, orchestra pit, pit, tank)
hole (aussi: hovel, hut)

Exemples d'usage pour « hole » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe main problem, therefore, is that there is a large hole somewhere.
Prin urmare, problema principală este aceea că undeva există o lacună.
EnglishColleagues, we are on a ship with a giant hole in its side; it is sink or swim at this moment.
Stimați colegi, ne aflăm pe un vas cu o spărtură imensă; nu putem decât să ne scufundăm sau să înotăm.
EnglishThe omission of definitions of a severity classification was a glaring hole in the whole proposal.
Omiterea definiţiilor din cadrul schemei de clasificare a gravităţii era o lipsă flagrantă a propunerii.
EnglishThe documents that we want do not conflict with the NPT; they plug a hole in the NPT and hence strengthen it.
Documentele pe care le dorim nu intră în conflict cu TNP; acestea creează un spaţiu în TNP şi, prin urmare, îl consolidează.
EnglishIf you add a program to the list of allowed programs, the "hole" is open only when needed for a particular communication.
Dacă adăugați un program în lista de programe permise, această „portiță” este deschisă doar când este necesară o anumită comunicare.
EnglishAllowing a program to communicate through a firewall (sometimes called unblocking) is like punching a hole in the firewall.
Acțiunea de a permite unui program să comunice printr-un paravan de protecție (operațiune denumită uneori deblocare) este similară cu deschiderea unei mici portițe în paravanul de protecție.
EnglishThe most glaring, gaping hole in the proposal is that it does not actually prohibit the import and sale of illegally logged timber - perverse as that sounds.
Lipsa cea mai evidentă a propunerii este că nu interzice de fapt importul şi comercializarea lemnului exploatat ilegal - oricât de aberant ar suna acest lucru.
EnglishEurope has an unsolved Albanian problem, a lack of geopolitical coherence on its southern flank, and a black hole of organised crime and corruption in its Balkan area.
Europa are o problemă albaneză nesoluţionată, o lipsă de coerenţă geopolitică pe flancul său sudic şi un teritoriu necunoscut al crimei organizate şi al corupţiei în zona Balcanilor.
EnglishWhile, in the Netherlands, nota bene, the Rutte cabinet is leaving the sick and the disabled out in the cold, the same groups in this House have a burning hole in their pockets.
În timp ce, în Ţările de Jos, nota bene, cabinetul Rutte îi neglijează pe cei suferinzi şi pe cei cu handicap, aceleaşi grupuri din Parlamentul European au buzunarele sparte.