« implicit » traduction en roumain

EN

« implicit » en roumain

RO

« implicit » en anglais

EN implicit
volume_up
{adjectif}

implicit (aussi: underlying, default, by default)
volume_up
implicit {adj. m.}
Acest lucru trebuie să devină explicit, nu implicit.
That agreement is not binding, although there is an implicit or stated commitment for us to reach a binding agreement within the current year.
Acest acord nu este obligatoriu, deşi există un angajament implicit sau declarat să ajungem anul acesta la un acord obligatoriu.
implicit (aussi: understood)
volume_up
tacit {adj. m.} (subînțeles)

Synonymes anglais de « implicit »

implicit

Exemples d'usage pour « implicit » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFurthermore, comitology has its own implicit transparency standards.
În plus, comitologia are standardele sale proprii de transparenţă implicită.
EnglishSecond, stop the verbal abuse and the implicit and explicit undermining of State institutions.
În al doilea rând, încetaţi abuzul verbal şi subminarea implicită şi explicită a instituţiilor statului.
EnglishWhat actions does the Council propose to tackle both visible and implicit forms of discrimination against Roma?
Ce acțiuni propune Consiliul pentru a combate atât formele vizibile, cât și cele implicite de discriminare împotriva romilor?
EnglishWhat measures does the Council propose to tackle both visible and implicit forms of discrimination against Roma?
Ce acţiuni propune Consiliul pentru a combate atât formele vizibile, cât şi cele implicite de discriminare împotriva romilor?
EnglishOn the other hand, we are faced with the question which is implicit in many of the questions that I have attempted to address.
Pe de altă parte, ne confruntăm cu problema care este implicită în multe dintre întrebările pe care am încercat să le abordez.
EnglishOn China, there are explicit and implicit references, when I speak of involving the new emerging powers in global governance.
Există referiri explicite şi implicite la China, atunci când vorbesc despre implicarea noilor puteri emergente în guvernarea globală.
EnglishIn this context, private debt cannot be forgotten, to the extent that it may represent a contingent implicit liability for governments.
În acest context, datoria privată nu poate fi uitată, în măsura în care aceasta poate reprezenta o datorie contingentă implicită pentru guverne.
EnglishIncreased attention should be paid to monitoring public debt developments while medium-term budgetary objectives should be strengthened to address implicit liabilities.
Trebuie monitorizată mai atent evoluţia datoriei publice şi trebuie consolidate obiectivele bugetare pe termen mediu, pentru soluţionarea obligaţiilor implicite.
EnglishI have the implicit feeling that the market test mentioned in the communication should give primacy to market and commercial considerations instead of these public considerations.
Am impresia că testul de piaţă menţionat în comunicare ar trebui să ofere prioritate consideraţiilor de piaţă şi comerciale şi nu celor legate de interesul public.