« misuse » traduction en roumain

EN

« misuse » en roumain

volume_up
misuse {substantif}
RO
EN

misuse {substantif}

volume_up
Este un abuz şi o folosire improprie a limbii.
I trust this regulation will not be either misused or abused in that regard.
Sper că nu vor exista cazuri de abuz în această privinţă pe baza acestui regulament.

Synonymes anglais de « misuse »

misuse

Exemples d'usage pour « misuse » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOtherwise the misuse of resources and other offences are inevitable.
În caz contrar, utilizarea necorespunzătoare și alte încălcări sunt inevitabile.
EnglishI know that many people are concerned about a possible misuse of the instrument.
Știu că multe persoane sunt îngrijorate de o posibilă întrebuințare greșită a instrumentului.
EnglishLikewise, the misuse of the Internet drew the wrath of many.
La fel, folosirea în astfel de scopuri a internetului a atras mânia multora.
EnglishI would add that the guidelines against misuse have been published.
Aş adăuga că liniile directoare împotriva abuzului au fost publicate.
EnglishApplication of Article 296 is retained as per the current legislation, but misuse is prevented.
Aplicarea articolului 296 este în continuare prevăzută de actuala legislaţie, însă abuzul este limitat.
EnglishThey return to power only to misuse it once again.
Ei se întorc la putere numai pentru a abuza, din nou, de aceasta.
EnglishThis statement bears testimony to the potential for misuse of the arrest warrant by the judiciary.
Această declaraţie denotă potenţiala utilizare abuzivă a mandatului de arestare de către sistemul judiciar.
EnglishWe should fight against this kind of misuse.
Ar trebui să luptăm împotriva acestei forme de utilizare greşită.
EnglishIn the current economic situation we cannot allow any wasteful spending or misuse of European funds.
În actuala situaţie economică nu putem permite nicio cheltuială extravagantă sau proastă folosire a fondurilor europene.
EnglishThe crisis has increased the risk of misuse of State aid that is designed to help the most important national firms.
Criza a sporit riscul abuzului de ajutor de stat care este destinat să ajute cele mai importante firme naţionale.
EnglishWe will therefore also cooperate on how to prevent radicalism, including misuse of the Internet.
Prin urmare, vom coopera şi în ceea ce priveşte prevenirea radicalismului, inclusiv din punctul de vedere al utilizării eronate a Internetului.
EnglishYou would almost forget that people consciously choose illegality and deliberately misuse social services in Europe.
Aproape că uităm că oamenii aleg ilegalitatea cu bună știință și abuzează în mod deliberat de serviciile sociale din Europa.
EnglishThis will provide an additional safeguard to prevent misuse and the proliferation of weapons of mass destruction.
Toate acestea vor asigura o protecție suplimentară pentru a împiedica utilizarea greșită și proliferarea armelor de distrugere în masă.
EnglishNow we have to continue working together to prevent and address any misinterpretation, misunderstanding or misuse.
Acum trebuie să continuăm să colaborăm pentru a preveni și soluționa orice interpretare greșită, neînțelegere sau utilizare necorespunzătoare.
EnglishThis misuse of EU funds makes better administration necessary, as well as monitoring of how funds are spent.
Din cauza folosirii abuzive a fondurilor UE, avem nevoie de o mai bună administrare, precum și de monitorizarea modului în care fondurile sunt cheltuite.
EnglishMuch also depends on the contribution of, and efforts made by, Member States to cut back their errors and to avoid the misuse of money.
Depinde foarte mult şi de contribuţia şi de eforturile statelor membre de a-şi reduce erorile şi de a evita utilizarea necorespunzătoare a banilor.
EnglishThis is why a process for making administrative and legal appeals also needs to be provided for citizens affected by the misuse of this data input.
De aceea, trebuie prevăzute şi căi de atac administrative şi juridice pentru cetăţenii afectaţi de folosirea abuzivă a înregistrărilor.
EnglishWhat I very much look forward to, however, is receiving information from the Commission about the political misuse of psychiatry by Beijing.
Ceea ce aştept cu nerăbdare, totuşi, este primirea informaţiilor din partea Comisiei despre întrebuinţarea greşită a psihiatriei de către Beijing.
EnglishPakistan's minister for minority affairs announced yesterday that amendments are being prepared to stop the misuse of the blasphemy laws.
Ministrul pakistanez pentru minorități a anunțat ieri că se pregătesc amendamente în vederea stopării utilizării abuzive a legilor privind blasfemia.
EnglishIt is important to ensure that the initiative is as citizen-friendly and straightforward as possible, without encouraging its misuse.
Este important să asigurăm faptul că inițiativa este cât mai favorabilă cetățenilor și cât mai simplă posibil, fără a încuraja utilizarea inadecvată a sa.