« player » traduction en roumain

EN

« player » en roumain

volume_up
player {substantif}

EN player
volume_up
{substantif}

1. général

player
It is the only player and the only representative of the Member States.
Este singurul jucător și singurul reprezentant al statelor membre.
It is clearly the most important player out of the Eastern Partnership countries.
Este în mod evident cel mai important jucător din cadru Parteneriatului estic.
Being a player in a team: this is also what the concept of the trio of presidencies represents.
A fi un jucător într-o echipă: aceasta reprezintă, de asemenea, concepția triplei președinții.

2. Théâtre

player (aussi: actor, performer, histrion)
The European Union is currently a major player in the international energy market.
Uniunea Europeană este în prezent un actor major pe piața energetică internațională.
In other words, the European Union as a global player is the desired solution.
Cu alte cuvinte, soluţia dorită este Uniunea Europeană ca actor global.
In this way it confirmed its ambition to be a strong global player.
Astfel, aceasta şi-a confirmat ambiţia de a deveni un actor puternic pe scena mondială.

Synonymes anglais de « player »

player

Exemples d'usage pour « player » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYou can post questions about Windows Media Player errors in the Windows forum.
Puteți publica întrebări despre erorile Windows Media Player pe forumul Windows.
EnglishThese stores appear as webpages within the Player, and offer a variety of services.
Aceste depozite apar în Player ca pagini Web și oferă o diversitate de servicii.
EnglishThe existing tracks in the Player Library appear on the left side of the wizard.
Melodiile existente în Biblioteca Player apar în partea stângă a expertului.
EnglishYou can make Windows Media Center the default player for a number of file types.
Windows Media Center poate fi playerul implicit pentru un număr de tipuri de fișiere.
EnglishNote that it might not be possible to use the Player to format every device.
Rețineți că este posibil ca Playerul să nu se poată formata fiecare dispozitiv.
EnglishDrag the items that you want to play from the Player Library to the list pane.
Glisați elementele pe care doriți să le redați din biblioteca Player în panoul listă.
English(If the device is connected, the Player will convert and sync the files.)
(Dacă dispozitivul este conectat, Playerul va converti și sincroniza fișierele.)
EnglishClick a store you are interested in, and the Player will display the store.
Faceți clic pe depozitul de care sunteți interesat și Playerul va afișa depozitul.
EnglishTo display your library, start the Player, and then click the Library tab.
Pentru a afișa biblioteca, porniți Playerul, apoi faceți clic pe fila Bibliotecă.
EnglishIn the Player Library, you can access and organize your digital media collection.
În Biblioteca Player vă puteți accesa și organiza colecția media digitală.
EnglishPress Ctrl+2 to change the Player to display the most recently selected skin.
Apăsați CTRL+2 pentru a schimba Playerul la fațeta cea mai recent selectată.
EnglishIn the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
în zona de stare din partea de jos a Playerului (lângă controalele de redare)
EnglishThe Player will display all the songs in the library from the same album.
Playerul va afișa toate melodiile din bibliotecă care se află în același album.
EnglishA check mark appears next to Windows Media Player to indicate that it is turned on.
Lângă Windows Media Player apare o bifă, indicând că funcția este activată.
EnglishAdvanced Tag Editor isn't included in this version of Windows Media Player.
Editor complex etichete nu este inclus în această versiune de Windows Media Player.
EnglishFor general help with Windows Media Player, search the Microsoft Support site.
Pentru ajutor general cu Windows Media Player, căutați pe site-ul Asistență Microsoft.
EnglishThe Player downloads all available rights automatically at the time of purchase.
Playerul descarcă toate drepturile disponibile în mod automat la momentul achiziționării.
EnglishMusic stored on a portable music player and music stored on a computer.
Muzică stocată pe un player portabil de muzică și muzică stocată pe un computer.
EnglishHere are answers to some common questions about the Windows Media Player library.
Iată câteva răspunsuri la întrebările obișnuite privind biblioteca Windows Media Player.
EnglishWindows Media Player does not support burning movies to video DVD discs.
Windows Media Player nu acceptă inscripționarea filmelor pe discuri DVD video.