« rarely » traduction en roumain

EN

« rarely » en roumain

volume_up
rare {substantif}

EN rarely
volume_up
{adverbe}

rarely (aussi: seldom)
volume_up
rar {adv.}
I am a little bit surprised that this is very rarely mentioned by Parliament.
Sunt un pic surprins de faptul că acest lucru este foarte rar menționat de către Parlament.
What is more, organs are rarely exchanged between Member States.
În plus, organele sunt schimbate rar între statele membre.
Murders are committed with total impunity, and the perpetrators are very rarely brought to justice.
Crimele se comit fără a fi pedepsite, iar asasinii sunt foarte rar aduşi în faţa justiţiei.
rarely (aussi: seldom)
We rarely hear arguments relating to the technical details of what this will entail.
Rareori auzim argumente privind detaliile tehnice ale implicațiilor acestei taxe.
This problem rarely affects small or medium-sized businesses.
Această problemă afectează rareori întreprinderile mici sau mijlocii.
The concept is often quoted but rarely put into action in concrete terms.
Conceptul este adesea citat, dar rareori pus în acțiune în termeni concreți.

Synonymes anglais de « rarely »

rarely
English
rare

Exemples d'usage pour « rarely » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishRarely has the EU cooperation faced harsher tests and tests so varied in nature.
De puţine ori cooperarea în cadrul Uniunii Europene s-a confruntat cu încercări atât de aspre şi atât de diferite.
EnglishRussian citizens do not have any confidence in their own courts, which only rarely dispense justice.
Cetăţenii ruşi nu au deloc încredere în propriile instanţe, care fac dreptate doar în cazuri rare.
EnglishThere might be some sort of a box number, but rarely a telephone number or proper email address.
De cele mai multe ori găsesc doar o căsuţă poştală şi doar arareori un număr de telefon sau o adresă de e-mail.
EnglishWe rightly talk about it in the context of third countries, but rarely acknowledge real hunger in Europe.
Vorbim pe bună dreptate despre acesta în contextul ţărilor terţe, dar recunoaştem de puţine ori foamea adevărată din Europa.
EnglishNote that this cable is rarely necessary with current audio hardware, and in most cases plugging it in is optional.
Rețineți că necesitatea utilizării acestui cablu cu componentele hardware audio actuale este redusă, în majoritatea cazurilor conectarea lui fiind opțională.
EnglishFiles that aren't indexed include program files and system files—files that most people rarely need to search.
Printre fișierele care nu se indexează se numără fișierele de program și fișierele de sistem - fișiere care nu sunt prea des căutate de către majoritatea persoanelor.
EnglishMadam President, children and politics - rarely are the interests of the citizens and of the politicians so far apart.
în numele Grupului ALDE - (DE) Doamnă preşedintă, copiii şi politica - de puţine ori există o diferenţă atât de mare între interesele cetăţenilor şi cele ale politicienilor.
EnglishI note in passing that such prudence is rarely applied to other measures linked to the environment and human health, such as GMOs for example.
Observ în treacăt că se recurge rarisim la o asemenea prudenţă când e vorba de alte măsuri referitoare la mediu sau la sănătatea umană, cum ar fi organismele modificate genetic.
EnglishIt is unfortunate that we did not have it recorded in our final resolution, because in my view, we pay attention too rarely here to positive situations.
Îmi pare rău că nu am menţionat acest lucru în rezoluţia noastră definitivă, pentru că, din punctul meu de vedere, aici se acordă prea puţină atenţie situaţiilor pozitive.
EnglishI find it regrettable that all too often, cohesion policy resources are used for projects with a regional or sometimes national dimension, but rarely with a European one.
Implementarea politicii de coeziune este, într-o măsură predominantă, descentralizată și bazată pe autorități aflate la nivel subnațional care își asumă responsabilitatea.
EnglishWhen a society like Turkey experiences fundamental political changes, it is rarely the case that there is always full clarity or a direction amidst events.
Când o societate ca Turcia trece prin transformări politice fundamentale, este puţin probabil ca în mijlocul evenimentelor să existe mereu claritate deplină sau o direcţie bine definită.
EnglishThere has rarely been a more obvious split in the European Union's international policy and in its international involvement than over the question of how we behave towards Libya.
Arareori s-a remarcat o ruptură mai evidentă în politica internațională a Uniunii Europene și în implicarea sa internațională ca în cazul comportamentului nostru față de Libia.