« self-employed » traduction en roumain

EN

« self-employed » en roumain

EN self-employed
volume_up
{substantif}

self-employed
volume_up
liber profesionist {m}
This leaves a serious problem: who is self-employed and who is a 'false' self-employed person?
Aceasta ridică o problemă gravă: cine este şi cine nu este liber-profesionist?
Marc is a self-employed software engineer living in Switzerland.
Marc este un inginer de software liber-profesionist care locuiește în Elveția.
It is in fact very difficult to control any kind of self-employed worker, artisan or small entrepreneur.
Este, de altfel, foarte dificil să controlăm orice fel de liber profesionist, artizan sau mic întreprinzător.

Synonymes anglais de « self-employed »

self-employed

Traductions similaires pour « self-employed » en roumain

self substantif
employed adjectif
Romanian
to employ verbe

Exemples d'usage pour « self-employed » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is clear that certain workers claim to be self-employed but are not.
Este clar că anumiţi lucrători pretind că sunt liber-profesionişti, dar nu sunt.
EnglishIt is simply impossible to control the working hours of self-employed people.
Este pur şi simplu imposibil să controlezi timpul de lucru al lucrătorilor independenţi.
EnglishIf that is so, how will they control the working time of the 'false' self-employed?
Dacă aşa stau lucrurile, cum vor controla timpul de lucru al "falşilor” liber profesionişti?
EnglishThe rules above apply to self-employed persons since 1 May 2010.
Regulile de mai sus sunt valabile pentru lucrătorii independenţi de la 1 mai 2010.
EnglishFor spouses, it means it is impossible to become self-employed in Sweden.
Pentru soţi, acest lucru înseamnă că este imposibil să devină liber-profesionişti în Suedia.
EnglishIt was important to strengthen the protection of self-employed women.
A fost important să consolidăm protecţia femeilor care desfăşoară activităţi independente.
EnglishThere are no restrictions on posted work — employed or self-employed.
Nu există restricţii aplicabile lucrătorilor detaşaţi (angajaţi sau lucrători independenţi).
EnglishThe idea of including self-employed people in the working time directive is unrealistic.
Ideea de a include lucrătorii independenţi în directiva privind timpul de lucru este nerealistă.
EnglishSome of these people even have bogus self-employed status.
Unii dintre acești oameni au chiar un fals statut de lucrători independenți.
EnglishThe paper intimates that self-employed drivers work 86-hour weeks.
Documentul de poziţie sugerează că şoferii liber profesionişti lucrează 86 de ore pe săptămână.
EnglishShould we exclude all self-employed drivers from this directive?
Ar trebui excluşi oare toţi lucrătorii independenţi din sfera de aplicare a acestei directive?
EnglishThe number of self-employed workers in the United Kingdom has risen to 1.7 million.
Numărul persoanelor care desfăşoară activităţi independente în Regatul Unit a crescut până la 1,7 milioane.
EnglishIn a similar vein, it is crucial to improve the status of women engaged in a self-employed capacity.
De asemenea, trebuie îmbunătăţit statutul femeilor care desfăşoară o activitate independentă.
EnglishThe only excuse is that it is more difficult to monitor the working time of self-employed people.
Singura scuză este că este mai dificil să monitorizăm timpul de lucru al liber profesioniştilor.
EnglishSelf-employed people often do not have sickness insurance.
De multe ori, persoanele care desfăşoară o activitate independentă nu au asigurare medicală.
EnglishWork permits are never required for self-employed people in the EU.
Persoanele care desfăşoară activităţi independente nu au nevoie de permis de muncă în niciun stat membru.
EnglishOf course, social protection costs money, for self-employed workers as well as for employed workers.
Bineînţeles, protecţia socială costă bani, atât pentru liber-profesionişti cât şi pentru salariaţi.
EnglishBarely one third of the 32.5 million self-employed are women.
Aproape o treime din cele 32,5 milioane de persoane care desfăşoară activităţi independente sunt femei.
EnglishI therefore welcome this new financing instrument for people who want to go self-employed.
Prin urmare, salut acest nou instrument de finanţare destinat celor care doresc să lucreze ca liber-profesionişti.
EnglishYou have the right to live in any EU country where you work, are self-employed or have been posted to.
Aveţi dreptul de a locui în orice ţară din UE în care sunteţi angajat, lucrător independent sau detaşat.