« self-interest » traduction en roumain

EN

« self-interest » en roumain

EN self-interest
volume_up
{substantif}

self-interest
volume_up
propiul interes {n}

Synonymes anglais de « self-interest »

self-interest

Traductions similaires pour « self-interest » en roumain

self substantif
interest substantif
to interest verbe

Exemples d'usage pour « self-interest » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis is the politics of small-minded self-interest instead of statesmanship.
Aceasta este politica unor interese personale meschine, şi nu arta guvernării.
EnglishSo there is enlightened self-interest for Turkey to move on this issue.
Turcia are, aşadar, un interes propriu pentru a acţiona în această privinţă.
EnglishThey are doing so out of mistaken, short-sighted self-interest.
Procedează în acest mod din cauza interesului propriu greșit și mărginit.
EnglishWe also concluded that we should base our relations on the assessment of our own self-interest.
De asemenea, am hotărât că trebuie să ne bazăm relaţiile pe evaluarea interesului nostru propriu.
EnglishIt is to do with self-interest at European Union level.
Este vorba despre interesul propriu la nivel de Uniune Europeană.
EnglishThis is, therefore, about the self-interest of other states.
Acesta este, prin urmare, interesul personal al altor state.
EnglishLet us not make a poor developing country pay for our preoccupation with our own self-interest.
Haideți să nu punem o țară săracă în curs de dezvoltare să plătească pentru preocuparea noastră cu propriul nostru interes.
EnglishTimor Leste is privileged in that we do not have a single cent in foreign debt, so our appeal to you is not motivated by self-interest.
Timorul de Est este privilegiat în sensul că nu avem niciun cent de datorii externe, deci apelul nostru nu este motivat de interesul propriu.
EnglishIt puts the common good before self-interest and it uses property in the service of the community, without which it cannot be guaranteed.
Pune binele comun înaintea interesului personal și folosește proprietatea în slujba comunității, în lipsa căreia aceasta nu poate fi garantată.
EnglishThis is another example of Parliament guaranteeing the victory of the broader European cause over national self-interest and protectionism.
Acesta este un nou exemplu în care Parlamentul garantează victoria cauzei europene în ansamblu asupra egoismului şi a protecţionismului naţional.
EnglishEither way, it would be seen in Africa as a new showing of colonial strength from Europe, primarily out of European self-interest.
Oricare ar fi obiectivul, în Africa ar fi considerat ca o nouă demonstraţie de putere colonială a Europei, izvorâtă în principal din propriile interese ale Europei.
EnglishI believe having the target and a date to achieve it is vital, not just for our own self-interest, but also for the sake of the European Union.
Consider că este important să avem un obiectiv și o dată pentru a-l îndeplini, nu numai pentru propriul nostru interes, ci și pentru binele Uniunii Europene.
EnglishNational self-interest appears to be the only thing that takes precedence over the model with which we here are unfortunately all too familiar, of ...
Interesele naţionale par a fi singurele cărora li se acordă prioritate, înaintea modelului cu care, din păcate, suntem prea familiarizaţi cu toţii, acela al...
EnglishIf we in Europe fall back into a pattern of following political national self-interest, then we risk destroying 50 years of work on the European project.
Dacă noi ne întoarcem în Europa la modelul de urmărire a propriilor interese politice naţionale, atunci riscăm să distrugem 50 de ani de muncă la proiectul european.
EnglishHowever, we found that national self-interest needs to be overcome at Council level too and that Parliament needed to fortify the Commission in its role in amending the Constitution.
Totuși, am descoperit că interesul național trebuie depășit și la nivelul Consiliului și că Parlamentul trebuie să întărească Comisia în rolul său de modificare a Constituției.
EnglishNow despite my antipathy to the Bush Administration's foreign policy it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest.
În ciuda antipatiei mele faţă de politica externă a administraţiei Bush, mi se pare că aceasta este o poziţie perfect rezonabilă de adoptat pentru Bush, pe baza intereselor proprii ale SUA.