« self sustaining » traduction en roumain

EN

« self sustaining » en roumain

Consultez les phrases d'usage pour voir « self sustaining » employé en contexte.

Traductions similaires pour « self sustaining » en roumain

self substantif
sustaining adjectif
Romanian
to sustain verbe

Exemples d'usage pour « self sustaining » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFrom where can we obtain funding for growth before it becomes self-sustaining?
De unde putem obține fonduri pentru creștere înainte ca aceasta să devină autonomă?
EnglishThe economic recovery is now in progress but it is still fragile and not self-sustaining.
Redresarea economică este în curs, însă este încă fragilă și nu se poate autoalimenta.
EnglishHowever, the ecosystem of the High North is relatively self-sustaining and therefore extremely sensitive.
Cu toate acestea, ecosistemul nordului îndepărtat este relativ autosusţinut şi, prin urmare, extrem de sensibil.
EnglishOn the one hand, the recovery in the real economy has taken hold and is becoming more solid and self-sustaining.
Pe de o parte, există o redresare a economiei reale care devine din ce în ce mai solidă și autosusținută.
EnglishWomen play an essential role in sustaining self-employed businesses as owners and assisting spouses or life partners.
Femeile joacă un rol esenţial în susţinerea întreprinderilor independente în calitate de proprietare şi soţii colaboratoare sau partenere de viaţă.

Autres mots

English
  • self sustaining