« your location » traduction en roumain

EN

« your location » en roumain

Consultez les phrases d'usage pour voir « your location » employé en contexte.

Traductions similaires pour « your location » en roumain

your pronom
you adverbe
Romanian
you pronom
you interjection
Romanian
location substantif

Exemples d'usage pour « your location » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf exporting your mail, create a new folder in the location of your choice.
Dacă exportați corespondența, creați un folder nou în locația pe care o alegeți.
EnglishFind information about Microsoft Dynamics offerings available in your location below:
Aici puteți găsi informații despre ofertele Microsoft disponibile în zona dvs.:
EnglishYou can buy Windows 8 in the following currencies, depending on your location:
Puteți cumpăra Windows 8 în următoarele valute, în funcție de locația dvs.:
EnglishThis means we need to ask you to confirm the location of your SkyDrive folder.
Aceasta înseamnă că trebuie să vă solicităm să confirmați locația folderului SkyDrive.
EnglishClick the Location tab, select your location from the list, and then click OK.
Faceți clic pe fila Locație, selectați această locație din listă, apoi faceți clic pe OK.
EnglishPublish your movie to a location that has more available disk space.
Publicați filmul într-o amplasare care are spațiu-disc disponibil suplimentar.
EnglishChanging your network location to Public can help minimize the risk.
Modificarea locației de rețea în Public poate contribui la reducerea riscului.
EnglishSave as a different file name, type, or download location on your PC.
Salvați ca folosind un alt nume, tip sau locație de descărcare pentru fișier pe PC.
EnglishThe Guide service provider does not have Guide information for your location.
Informațiile Ghidului de la furnizorul serviciului Ghid nu sunt disponibile pentru locația dvs.
EnglishThe files will be restored to their original location on your computer.
Fișierele se vor restabili în amplasarea lor originală de pe computer.
EnglishClick Select new, and then specify a new location for your index.
Faceți clic pe Selectare din nou, apoi specificați o locație nouă pentru indexul dvs.
EnglishIf you selected the Import Spreadsheet list type, specify the location of your spreadsheet.
Dacă aţi selectat tipul de listă Import foaie de calcul, specificaţi locaţia foii de calcul.
EnglishUsing the Address bar, you can see your current location on the computer or on a network.
Utilizând bara de adrese, aveți posibilitatea să vedeți locația curentă pe computer sau în rețea.
EnglishLocation Services lets sites ask for your physical location in order to improve your experience.
Serviciile de locație permit site-urilor web să solicite locația dvs.
EnglishWhen this happens, tap or click Allow once to let a site use your location just one time.
fizică pentru a afișa harta centrată în locul unde vă aflați.
EnglishInternet Explorer will let you know when a site wants to use your location.
De exemplu, un site de hărți poate solicita locația dvs.
EnglishYou'll need to select the location for your SkyDrive folder again.
Va trebui să selectați din nou locația pentru folderul SkyDrive.
EnglishTo find the phone numbers and business hours for your location, see the following table.
Consultați tabelul de mai jos pentru a găsi numerele de telefon și orarul de lucru pentru locația dvs.
EnglishThe autodiscover CNAME information is determined by the location of your company’s data center.
Informaţiile CNAME ale descoperirii automate sunt determinate de centrul de date al firmei dvs.
English* Regional URLs are determined by the storage location of your Microsoft Online Services data.
* URL-urile regionale sunt determinate de locaţia de stocare a datelor Microsoft Online Services.

Autres mots

English
  • your location