EN acceptably
volume_up
{adverbe}

acceptably
acceptably
The Council accepts with satisfaction the general assessment according to which the legislative elections took place acceptably.
Rådet välkomnade med tillfredsställelse den allmänna bedömningen att valen genomfördes på ett acceptabelt sätt.

Synonymes anglais de « acceptably »

acceptably

Exemples d'usage pour « acceptably » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn Europe we do not have the power of decision on external policy within an acceptably rapid time.
I Europa har vi för närvarande inte beslutsbefogenhet för den externa politiken.
EnglishThe two-phase improvement of pedestrian safety envisaged is acceptably close to the aim of the White Paper on European Transport Policy.
Den förbättring av fotgängares säkerhet som planerats i två faser tillmötesgår på lämpligt sätt vitbokens målsättning för den europeiska trafikpolitiken.