« to adduce » traduction en suédois

EN

« to adduce » en suédois

EN to adduce
volume_up
[adduced|adduced] {verbe}

1. général

to adduce
to adduce (aussi: to cite, to invoke, to plead, to quote)
Your arguments, Commissioner, do not hold water, and I find it regrettable that you have presumed to adduce them.
Era argument, kommissionär Bolkestein, är inte vattentäta och jag tycker att det är beklagligt att ni har tillåtit er att åberopa dem.
to adduce (aussi: to urge)

2. Affaires

to adduce (aussi: to put forward, to state)

Exemples d'usage pour « to adduce » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMy speech could in a sense be redundant, as Mr Rothley has already referred to the arguments I intend to adduce.
Mitt inlägg är kanske överflödigt eftersom han redan har nämnt de argument jag stöder mig på.
EnglishI believe it would be helpful for the World Health Organisation to act as arbiter in this, and would like to adduce three reasons for this.
Det finns tre huvudsakliga skäl till detta, som jag skulle vilja utveckla.
EnglishThere are two arguments that they frequently adduce.
EnglishThe arguments you adduce here are the same as in committee, but their constant repetition does not render them any more effective.
De argument som ni framför här är desamma som i utskottet, men de blir inte effektivare genom att de ständigt upprepas.
EnglishIn cases where shifting the burden of proof does not apply, the Kingdom of Spain shall continue to require the patent holder to adduce proof of infringement.
I de fall där omvänd bevisbörda ej gäller skall Spanien även fortsättningsvis vid patentintrång låta bevisbördan åvila patentinnehavaren.
EnglishIn cases where shifting the burden of proof does not apply, the Portuguese Republic shall continue to require the patent holder to adduce proof of infringement.
I de fall då omvänd bevisbörda inte råder skall Portugal fortsätta att kräva att patenthavare skall bära bevisbördan vid talan om patentintrång.
EnglishI would therefore like to congratulate the Commission on doing as the Vice-President has suggested, and adduce another weighty argument in favour of Community-wide standards.
Därför vill jag gratulera kommissionen till att man har följt vice ordförandens förslag och nämner ännu ett viktigt argument för gemenskapens normer.
EnglishI abstained in the vote on this report in the Committee and would like to adduce a number of examples of things which, to my mind, the report has not yet addressed in a convincing way.
Jag lade ned min röst i omröstningen i utskottet och vill med några exempel belysa vad jag menar att betänkandet inte tar upp i tillräcklig utsträckning.