« alternate » traduction en suédois

EN

« alternate » en suédois

volume_up
alternate {substantif}

EN alternate
volume_up
{substantif}

alternate (aussi: deputy, substitute, alternate director)
volume_up
suppleant {gen. comm.}
one alternate nominated by common accord between the Kingdom of Denmark, the Hellenic Republic and Ireland,
En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Danmark, Grekland och Irland.
one alternate nominated by common accord between the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden,
En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Österrike, Finland och Sverige.
En suppleant skall nomineras av kommissionen.
alternate (aussi: deputy, lieutenant, substitute)

Exemples d'usage pour « alternate » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf not, consider whether the alternate title is a better fit for the query.
Om de inte har det kan du tänka igenom om den alternativa titeln passar bättre för sökningen.
EnglishClick these related search terms to see alternate search results.
Klicka på de här närbesläktade söktermerna för att visa andra sökresultat.
EnglishThe alternate directors shall be appointed by the Board of Governors for five years as shown below:
Suppleanterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år enligt följande:
EnglishDays of unbroken drought alternate with days of torrential rain and with heat waves.
Vädret växlar mellan oavbruten torka, skyfall och värmeböljor.
EnglishIf necessary, combinations of countries can alternate in appointing a Euro Commissioner.
Detta höga ämbetskollegium får i framtiden inte ha mer, men inte heller mindre än 20 ledamöter.
English The Board of Directors shall consist of twenty-six directors and sixteen alternate directors.
    Styrelsen skall bestå av tjugosex ledamöter och sexton suppleanter.
EnglishThe members of the Committee and an equal number of alternate members shall be appointed for five years.
Kommitténs ledamöter och lika många suppleanter skall utses för en tid av fem år.
EnglishAll year round, parched dry days alternate with days of torrential rain.
Dagar med brännande torka alternerar med dagar med skyfall.
English(If you choose No, you will have the option to specify an alternate directory).
EnglishIf a Governor is unable to be present, he may nominate an alternate to cast his weighted vote.4.
Om en centralbankschef inte kan närvara, får han utse en ersättare för att avge hans viktade röst.4.
EnglishWe alternate between cooperation and confrontation with Russia.
Vi växlar mellan samarbete och konfrontation med Ryssland.
EnglishThey are being overwhelmed by alternate feelings of surprise and disappointment.
EnglishWe said we were willing, and we stand by that promise, to give up one member and one alternate.
Vi har förklarat oss vara beredda och vi håller också detta löfte att avstå från en ledamot och också en ersättare.
EnglishThe Board of Governors shall lay down what activities are incompatible with the duties of a director or an alternate.
Det skall besluta om vilken verksamhet som är oförenlig med en ledamots eller en suppleants uppgifter.
EnglishConsequently, the suggestion by the rapporteur, Mrs Berès, about alternate members should be given particular attention.
I det avseendet förtjänar förslaget om suppleanterna från er föredragande, Berès, att studeras med omsorg.
EnglishIt was like some sort of alternate universe.
EnglishAs is the case in the United States, the work of scientists should alternate between academia and industry.
Vetenskapsmän bör precis som i Förenta staterna växelvis arbeta i akademiska funktioner och kommersiella funktioner i företag.
EnglishIf you don't have an alternate number, you'll have to verify your information by postcard or through voice phone verification.
Om du inte har något alternativt nummer måste du verifiera dina uppgifter via vykort eller per rösttelefon.
EnglishForms alternate groups for the search: " (Peter has) | (Peter gets) " will find both " Peter has " and " Peter gets " in the course of a search.
Med " (Peter har) | (Peter får) " hittas både "Peter har " och "Peter får " i en sökning.
EnglishThe place of the state has been taken by a number of warlords, who alternate between fighting and cooperating with each other.
Statens plats har intagits av ett antal krigsherrar som skiftar mellan att bekämpa och samarbeta med varandra.