« ardent » traduction en suédois

EN

« ardent » en suédois

EN ardent
volume_up
{adjectif}

ardent (aussi: anxious, avid, eager, earnest)
volume_up
ivrig {adj.}
I henne har de en ivrig förespråkare och beskyddare.
Mrs Jensen, thank you for being such an ardent supporter of Galileo on the Committee on Transport and Tourism.
Tack för att ni är en så ivrig förespråkare för Galileo i utskottet för transport och turism.
We all have ardent advocates of various priorities knocking at doors with special needs.
Vi har alla ivriga förespråkare från olika grupper med särskilda behov som knackar på vår dörr.
I should, at this point, like to pay tribute to the memory of one of the great and ardent Europeans who paved the way for Europe, Pierre Pflimlin.
I dag vill jag hylla minnet av en av dessa stora och entusiastiska européer som banat väg för Europa, nämligen Pierre Pflimlin.

Synonymes anglais de « ardent »

ardent

Exemples d'usage pour « ardent » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe are ardent opponents of Mr Berlusconi, but we are political adversaries.
Vi är ivriga motståndare till Berlusconi, men då till hans politik.
EnglishHowever, this is an idea that you and I and the most ardent Europe supporters must promote.
Detta är emellertid en idé som ni och jag och de mest hängivna EU-anhängarna måste främja.
EnglishFarmers have always been the most ardent and steadfast supporters of European Union integration.
Jordbrukare har alltid varit de mest ivriga och trofasta anhängarna av EU-integration.
EnglishWe all have ardent advocates of various priorities knocking at doors with special needs.
Vi har alla ivriga förespråkare från olika grupper med särskilda behov som knackar på vår dörr.
EnglishBecause what are the most ardent reformers basing themselves on?
För på vad stödjer sig de mest hårdnackade reformatörerna?
EnglishThose who peddle that deception are best exposed by the Constitution's own most ardent and more honest proponents.
De som sprider den lögnen avslöjas bäst av konstitutionens egna mest brinnande och ärliga förespråkare.
EnglishFor me, as an ardent supporter of a social market economy, my motto is: people first, the economy second.
För mig som konsekvent företrädare för en social marknadsekonomi gäller därför följande: först människan, sedan ekonomin.
EnglishI am an ardent champion of the subsidiarity principle and I come from a country with a very marked degree of federalism.
Jag är en stark anhängare av subsidiaritetsprincipen och kommer från ett land med en mycket stark federalism.
EnglishI would like to acknowledge the support of every single one of those ardent Europeans who believe in this project for Europe.
Jag vill ge mitt erkännande till stödet från var och en av alla engagerade européer som tror på detta europeiska projekt.
EnglishI could not support this course of action, although I am an ardent supporter of a tax which would provide the EU with its own revenue.
Jag kunde inte stödja detta tillvägagångssätt trots att jag enträget förespråkar en skatt som ger EU egna inkomster.
EnglishIn addition, the interests of ardent defenders of the environment had to be reconciled with those of supporters of a more aggressive economy.
Därtill tvingades ivriga miljöförsvarare förlika sina intressen med dem hos anhängarna av en mer aggressiv ekonomi.
EnglishI should, at this point, like to pay tribute to the memory of one of the great and ardent Europeans who paved the way for Europe, Pierre Pflimlin.
I dag vill jag hylla minnet av en av dessa stora och entusiastiska européer som banat väg för Europa, nämligen Pierre Pflimlin.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I can express my ardent support but briefly here, although I have to say that it is tinged with considerable annoyance.
Herr ordförande, kära kolleger, herr kommissionär! Jag kan här bara helt kort uttrycka mitt helhjärtade stöd.
EnglishEven ardent supporters of the great EU project are now having to accept that if Greek debt is not underwritten, Greece may be forced out of the euro zone.
Till och med varma anhängare av det stora EU-projektet måste nu acceptera att om Greklands skuld inte betalas kan Grekland tvingas lämna euroområdet.
EnglishTo begin with, I would like to extend my warm thanks to Mrs Palacio Vallelersundi for the ardent support she has shown for the set of measures proposed by the Commission.
Till att börja med vill jag tacka föredraganden, Palacio, så hjärtligt för hennes eldiga stöd för de åtgärder som kommissionen föreslår.
EnglishIt is paradoxical in this context to note that some of the most ardent supporters of financial liberalisation at the same time oppose the euro.
Det är i detta sammanhang paradoxalt att konstatera att vissa av de mest hängivna anhängarna till den finansiella avregleringen samtidigt är motståndare till euron.
EnglishIn La Rochelle I was pleased to see Member States who had not joined the IMO suddenly becoming ardent fans of the organisation.
I La Rochelle gladde det mig att se att medlemsstater som inte hade anslutit sig till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) plötsligt blev glödande anhängare av organisationen.
EnglishThose of us who were previously excluded from the construction of Europe because our country was under a dictatorship are ardent supporters of enlargement towards the East.
Vi som tidigare utestängdes från det europeiska byggandet för att vårt land var en diktatur är brinnande anhängare till utvidgningen i öst.
EnglishThe conditions for the introduction of the euro are better today than most of us expected, including even the most ardent optimists, to whose ranks I normally belong.
Förutsättningarna för att införa euron är i dag bättre än vad de flesta av oss, även brinnande optimister - och jag hör normalt till dem - hade förväntat sig.
EnglishCommissioner, I will not ask you for your opinion about the political situation, human rights, the rule of law, or any of those ardent issues in Albania.
Jag skall inte fråga er, herr kommissionsledamot, om er åsikt angående den politiska situationen, de mänskliga rättigheterna, rättsstaten eller alla dessa outvecklade frågorna om Albanien.