« ardently » traduction en suédois

EN

« ardently » en suédois

EN

ardently {adverbe}

volume_up
ardently (aussi: anxiously, eagerly, heartily)
This motion proposes something along similar lines and we should ardently support it.
I det här förslaget föreslås något som följer samma linje, och som vi ivrigt bör stödja.
ardently (aussi: aglow)

Synonymes anglais de « ardent »

ardent

Exemples d'usage pour « ardently » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat is why I am ardently in favour not just of accepting the report but also of pushing ahead with tax harmonisation.
Det är därför jag så starkt vill kämpa för att vi inte bara skall anta betänkandet utan även komma vidare med harmoniseringen av skatterna.
EnglishI ardently support the ban.
EnglishThe European added value, which is what we so ardently want the debate on our future to yield, is nothing more or less than a part of the implementation and is important for the 2014-2020 period.
Det europeiska mervärde som vi så innerligt vill att debatten om vår framtid ska skapa är inte mer än en del av genomförandet och det är viktigt för perioden 2014-2020.