« ascent » traduction en suédois

EN

« ascent » en suédois

volume_up
ascent {substantif}
EN

ascent {substantif}

volume_up
ascent (aussi: acclivity)
ascent (aussi: ascension)
ascent

Synonymes anglais de « ascent »

ascent

Exemples d'usage pour « ascent » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Indian Economy is in an ascent phase.
English(FI) Ladies and gentlemen, my congratulations to the rapporteur, Mr Sacconi, for his long and exhausting ascent to the top of the mountain.
(FI) Mina damer och herrar! Jag vill gratulera föredraganden Guido Sacconi till hans långa och mödosamma klättring upp till bergets topp.
EnglishIn spite of this brilliant ascent, I fear that given our current knowledge of space physics, we will soon be obliged to come back down to earth.
Trots detta storstilade språng uppåt befarar jag att vi mot bakgrund av vår nuvarande kunskap i rymdfysik trots allt är tvungna att komma ner på jorden.
EnglishIndia has emerged as a leading country, with its demonstrated scientific and technological potential in many societal missions, and is now on the ascent.
Indien har kommit fram som ett ledande land, med den vetenskapliga och tekniska potential som landet har visat upp i många samhälleliga uppdrag, och är nu på väg uppåt.