« bay » traduction en suédois

EN

« bay » en suédois

volume_up
bay {substantif}
volume_up
bay {adj.}
SV

EN bay
volume_up
{substantif}

1. général

bay (aussi: cove, firth)
volume_up
vik {gen. comm.}
Perhaps more significantly, reserves of natural gas have now been discovered in the Bay of Bengal.
Något som kanske är viktigare är att naturgaskällor har upptäckts i Bengaliska viken.
The situation in the Bay of Finland is very sensitive because a port is in the process of being constructed in Primorsk.
Situationen i Finska viken är mycket känslig på grund av att man håller på att anlägga en hamn i Primorsk.
With its vulnerable shallow bays and large loading points the Baltic is in a really serious crisis at the moment.
Med sina grunda vikar och sin stora belastning är Östersjön för tillfället i allvarliga svårigheter.
bay (aussi: bend, fold, bight)
volume_up
bukt {gen. comm.}
Commissioners, do not allow our gorgeous bay to become nothing but a workshop for nuclear junk.
Kommissionärer, tillåt inte att vår vackra bukt förvandlas till en simpel verkstad för atomskrot.
Ni kommer aldrig ut ur bukten.
However, this would impact on Txingudi Bay, a Natura 2000 area protected under the Flora and Fauna directive and a site covered by the Ramsar Convention on the protection of wetlands.
Men en sådan utbyggnad skulle påverka Txingudi-bukten, ett Natura 2000-område som skyddas av fågel- och habitatdirektiven och som omfattas av Ramsarkonventionen om skydd av våtmarker.
bay (aussi: booth, box, cubicle, stand)
bay (aussi: howl)
bay (aussi: loch)
volume_up
havsvik {gen. comm.}
This is the case of Vigo bay in Galicia, which forms part of a local transport network mainly consisting of passenger transport taking people to and from work.
Detta är fallet när det gäller Ría de Vigo (Vigos havsvik) i Galicien, där transporterna är en del av det lokala transportnätet där persontransporterna främst gäller arbetsresor.

2. Botanique

bay (aussi: bay laurel)

3. Architecture

bay (aussi: bay window)

Synonymes anglais de « bay »

bay

Exemples d'usage pour « bay » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo far, for those citizens in Guantanamo Bay, there is little to show for this.
För medborgarna i Guantánamo Bay har detta hittills inte lett till mycket resultat.
EnglishIn 2004, as many as 116 people died in an attack on a ferry in Manila Bay.
År 2004 dog så många som 116 personer vid ett anfall mot en färja i Manilabukten.
EnglishThe detention camp in Guantánamo Bay is a reflection of this tragic situation.
Interneringsanläggningen i Guantánamo Bay är en spegling av denna tragiska situation.
EnglishNow, the chemicals industry has been at its tricks again, keeping the citizens at bay.
Nu har kemikalieindustrin varit framme igen för att hålla medborgarna utanför.
EnglishWhen cars on Bay Street stopped, their headlights stopped right on my headboard.
När bilarna på Bay Street stannade lyste lyktorna rakt på min sänggavel.
EnglishFor example, I consider the current situation in Guantanamo Bay unacceptable.
Till exempel anser jag att den rådande situationen på Guantanamobasen är oacceptabel.
EnglishDublin Bay Watch has complained to the Commission and provided extensive evidence.
Dublin Bay Watch har framfört klagomål till kommissionen och lagt fram utförliga bevis.
EnglishWe agree with the demand that the Guantánamo Bay prisoners should receive a fair trial.
Vi instämmer i kravet på att Guantanamofångarna skall få en rättvis rättegång.
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay is of great socio-economic importance.
Ansjovisfisket i Biscayabukten har stor social och ekonomisk betydelse.
EnglishThe Commission hopes that the wreck of the New Flame is soon removed from Algeciras Bay.
Kommissionen hoppas att New Flames vrak snart avlägsnas från Algecirasbukten.
EnglishCommunism was kept at bay, partly thanks to Turkish loyalty towards the NATO Pact.
Kommunismen hölls stången, delvis tack vare den turkiska lojaliteten gentemot Natopakten.
EnglishIn Guantanamo Bay, the United States has fallen victim to the same confusion.
I Guantanamo Bay har Förenta staterna fallit offer för samma förvirring.
EnglishThe proposed sewage plant at Galway Bay last year was a typical example.
Den föreslagna avloppsanläggningen vid Galway Bay förra året är ett typiskt exempel.
EnglishI looked at the Border Security element of the Italian Coastguard in the Bay of Naples.
I Neapels hamn tittade jag på den italienska kustbevakningens gränssäkring.
English   We agree with the demand that the Guantánamo Bay prisoners should receive a fair trial.
   . Vi instämmer i kravet på att Guantanamofångarna skall få en rättvis rättegång.
EnglishMr President, what are we to do with the former inmates of Guantánamo Bay?
(EN) Herr talman! Vad ska vi göra med de f.d. fångarna i Guantánamo Bay?
EnglishThe most picturesque bay in Malta was destroyed when a power station was built.
Den vackraste viken i Malta förstördes när en kraftstation byggdes.
EnglishMadam President, I fully support the USA in its handling of the detainees in Guantanamo Bay.
Fru talman! Jag stöder USA:s behandling av fångarna på Guantanamobasen till fullo.
EnglishWe must solve the disgrace of Europeans in Guantánamo Bay before ratifying this agreement.
Vi måste lösa skandalen med européer i Guantánamo Bay innan detta avtal ratificeras.
EnglishWhat public statements about abductions, torture, Guantánamo Bay?
Vilka uttalanden om bortföranden, tortyr och Guantánamo Bay har offentliggjorts?