« to be delivered » traduction en suédois

EN

« to be delivered » en suédois

EN

to be delivered {verbe}

volume_up
to be delivered (aussi: to arrive)
If the Commission does not put the resources behind it, it will not be delivered.
Om kommissionen inte lägger resurser på det kommer det inte att levereras.
Once you place an order, the good will be delivered to you instantly.
Varan levereras omedelbart när du gjort beställningen.
We are assuming that they will also be delivered as quickly as possible.
Vi utgår ifrån att de också levereras inom kort.

Traductions similaires pour « to be delivered » en suédois

to be verbe
delivered adjectif
Swedish
delivered verbe
Swedish
to deliver verbe

Exemples d'usage pour « to be delivered » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt has been positive for Northern Ireland and has delivered for Northern Ireland.
Den har varit positiv för Nordirland och har gjort det som utlovats för Nordirland.
EnglishI deplore the weakness of the political message delivered by Parliament's report.
Jag beklagar att det politiska budskapet i parlamentets betänkande är så urvattnat.
EnglishIn our report, we have delivered an opinion on the Green Paper of December 1997.
Vi har i vårt betänkande tagit ställning till grönboken från december 1997.
EnglishNext, it is essential that the decisions taken by the G20 are delivered rapidly.
Nu är det viktigt att de beslut som G20-gruppen fattade genomförs snabbt.
EnglishFormal adoption will be possible when Parliament has delivered its opinion.
Det kommer att kunna antas formellt när parlamentet har avgivit sitt yttrande.
EnglishThe High Authority took decisions, made recommendations and delivered opinions.
Höga myndigheten fattade beslut och avgav rekommendationer och yttranden.
EnglishIf a product you order is not delivered within 30 days, you can cancel the order.
Om du inte får en beställd vara inom 30 dagar har du rätt att häva köpet.
EnglishResults of the study are due to be delivered to the Commission early in 2004.
Resultatet av analysen skall överlämnas till kommissionen i början av 2004.
EnglishThe Council will not decide before Parliament has delivered its opinion.
Rådet kommer inte att besluta, förrän parlamentet har tagit ställning i ärendet.
EnglishThat is why he needs to be present and endure the message that will be delivered.
Han måste därför vara där och stå ut med det budskap som kommer att ges.
EnglishIn the original trial both the charge and sentence were delivered orally.
I den ursprungliga rättegången meddelades både anklagelsen och domen muntligt.
EnglishThese will be delivered by research and innovation in energy technologies.
Dessa kommer forskning och innovation inom energitekniker att tillhandahålla.
EnglishYou delivered a fine Socialist speech, Minister; what you said here was marvellous.
Herr minister! Ni höll ett bra socialistiskt tal och sa fantastiska saker.
EnglishIt has delivered peace and prosperity for half the continent for half the century.
EU har fört med sig fred och framgång för halva kontinenten under ett halvt århundrade.
EnglishUnless high-quality, safe housing can be delivered, people cannot work properly.
Om inte säkra bostäder av hög kvalitet kan erbjudas kan människor inte arbeta ordentligt.
EnglishMr President, we thank you most warmly for the great speech you have just delivered.
Herr president! Vi tackar er varmt för det lysande tal ni just har hållit.
EnglishI made the front page of my hometown paper that I delivered for six years, you know?
Jag hamnade på förstasidan i min hemstads lokaltidning som jag delade ut under sex år.
EnglishIt has delivered peace and prosperity for half the continent for half the century.
EU har fört med sig fred och framgång för halva kontinenten under ett halvt århundrade .
EnglishI believe all that is delivered in this report and I give it my full support.
Jag anser att allt detta läggs fram i detta betänkande och jag ger det mitt fulla stöd.
EnglishThis month, the Commission delivered its communication on better regulation.
Denna månad lade kommissionen fram sitt meddelande om bättre lagstiftning.