« blend » traduction en suédois

EN

« blend » en suédois

volume_up
blend {substantif}

EN blend
volume_up
{substantif}

1. général

volume_up
blandning {gen. comm.}
I therefore believe that it is a good blend of European democracy.
Därför anser jag att detta är en bra blandning av europeisk demokrati.
I question calling a blend of different wines 'rosé wine'.
Jag ifrågasätter om en blandning av olika viner får kallas ”rosévin”.
Europe needs to opt for compulsory blending of both petrol and diesel fuels.
EU måste besluta om obligatorisk blandning av bensin och dieselbränslen.

2. Linguistique

blend (aussi: portmanteau)

Synonymes anglais de « blend »

blend

Exemples d'usage pour « blend » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishDuring two years of study you will blend theoretical coursework and practical experience.
Under dina två studieår blandar du teoretiska kurser med praktiska.
EnglishNeighbours, everybody needs good neighbours; with a little understanding you can find the perfect blend.
Grannar, alla behöver goda grannar. Med lite förståelse kan du hitta den perfekta sammansättningen.
EnglishNeighbours, everybody needs good neighbours; with a little understanding you can find the perfect blend.
Ju fler länder i vårt grannskap som lever i fred, stabilitet och välstånd, desto tryggare kommer vi själva att vara.
EnglishIf you blend blood, then you make contaminated blood.
EnglishI don't blend in at a family picnic.
EnglishWe blend it in 50,000-lb.
EnglishBecause you blend in, okay?
EnglishHave you ever had a cabernet blend that is so good you drink it and drink it and then you pour it all over your privates?
Har du någonsin druckit en cabernetblandning...... som är så god att du bara måste dricka och dricka...... och sen häller du allt över dina intimare delar?
EnglishMadam President, my region of south-west England is blessed with a particular blend of climate and landscape which produces good grazing and excellent beef.
(EN) Fru talman! Min region Sydvästra England är välsignad med en särskild kombination av klimat och landskap, som ger goda betesmarker och utmärkt nötkött.
EnglishMadam President, I would like to begin by congratulating Mr Morillon on his report, which is the usual balanced blend of imagination and realism, vision and pragmatism.
Fru talman! Jag vill först gratulera kollegan Morillon till hans betänkande, som på det vanliga balanserade sättet förenar fantasi och verklighetssinne, vision och pragmatism.
EnglishIn an almost faultless blend of technological and economic potential, these groups have brought all areas of military and civilian aerospace activity as well as defence technology under one roof.
Dessa sammanför i en teknisk och ekonomisk näst intill idealisk kombination av alla områden under samma tak, såväl inom den militära och civila flyg- och rymdindustrin som den försvarstekniska.