« brand name » traduction en suédois

EN

« brand name » en suédois

volume_up
brand name {substantif}

EN brand name
volume_up
{substantif}

1. Affaires

brand name (aussi: trademark)
Of course we need an EIT, which is a brand and has a brand name.
Naturligtvis behöver vi ett ETI som är ett varumärke och har ett märkesnamn.
In this global wine market, which is often controlled by the large US wine traders, the type of vine has become a brand name.
På denna globala vinmarknad, som ofta styrs av de stora amerikanska vinhandlarna, har typen av vinstock blivit ett varumärke.
If a medicine has European approval, then it is available throughout Europe, including the border regions, under the same brand name.
Om ett läkemedel har godkänts av EU så är det tillgängligt i hela EU, inklusive gränsregionerna, under samma varumärke.

2. autre

brand name
Of course we need an EIT, which is a brand and has a brand name.
Naturligtvis behöver vi ett ETI som är ett varumärke och har ett märkesnamn.
Nor do we want to change its successful brand name, even if the focus is no longer principally reconstruction.
Vi vill inte heller ändra dess framgångsrika märkesnamn, även om huvudinriktningen inte längre är återuppbyggnad.
I also reject pleas from companies advertising other products using the same brand name as major cigarette brands.
Jag förkastar också vädjandena från företag som gör reklam för andra produkter med samma märkesnamn som större cigarettmärken.

Synonymes anglais de « brand name »

brand name

Exemples d'usage pour « brand name » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishGoogle said that it could not take any account of an unregistered brand name.
Google har meddelat att man inte kan ta hänsyn till icke-registrerade varumärken.
EnglishI advocate a transparent policy where brand name of origin is obligatory.
Jag förespråkar en öppen politik, där ursprungsvarubeteckningar är obligatoriska.
EnglishAs a brand name is associated with perceived quality, this practice could result in misleading the public.
Eftersom varunamnet förknippas med en viss kvalitet kan denna praxis vilseleda allmänheten.
EnglishIf producers want to reduce the quality of the goods they offer, they should use a different brand name.
Om producenterna vill sänka kvaliteten på de varor de säljer bör de använda ett annat varunamn.
EnglishProducts reportedly have the same brand name but are available in different concentrations or strengths.
Produkter har enligt vad som påstås samma namn men finns tillgängliga i olika koncentration eller styrka.
EnglishLufthansa will be able to add its name, its brand, its colours and sell its know-how to a US airline for US domestic transport.
Lufthansa kommer att kunna lägga till sitt namn, sin logotyp, sina färger och sälja sin expertis till ett amerikanskt flygbolag för amerikansk inrikestransport.
EnglishThis information must be clear, precise, legible and printed both beside the list of ingredients and on the display side of the product beside the brand name.
Den informationen måste vara tydlig, precis, läslig och tryckt både vid sidan av innehållsdeklarationen och på förpackningens framsida vid sidan av varumärket.
EnglishIf pork steak or fillet of chicken are placed on the market under a clear brand name, it is of the greatest importance for the producer to handle meat very carefully.
Om fläskstek och kycklingfilé marknadsförs under en tydligt märkesbeteckning så blir det av största vikt för producenten att hantera köttet med omsorg.
EnglishKarlsson is a senior lecturer at Linköping University and a senior researcher at PledPharma AB who is developing the medicine, which will be marketed under the brand name PledOx®.
Jan Olof G. Karlsson är docent vid Linköpings universitet och seniorforskare vid PledPharma AB som utvecklar läkemedlet som kommer att marknadsföras under namnet PledOx®.
EnglishThis is very important, because we now have fifteen Member States with fifteen lists of prohibited substances, and in each country there can be a different brand name for the same drug.
Det är mycket viktigt, för i dag finns det femton medlemsstater med femton olika förteckningar över förbjudna preparat och det kommersiella namnet kan variera från det ena landet till det andra.