« bravery » traduction en suédois

EN

« bravery » en suédois

volume_up
bravery {substantif}

EN bravery
volume_up
{substantif}

bravery (aussi: cheer, courage, fight, fortitude)
Many remain unknown, but the bravery and devotion of all of them deserve to be remembered.
Många förblir okända, men deras mod och uppoffringar förtjänar att bli ihågkomna.
But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
Men den burmesiska civilbefolkningen har visat ett ohämmat mod genom att gå ut och demonstrera.
Their bravery deserves our admiration and indeed our support.
Deras mod gör sig förtjänt av vår beundran och i sanning vårt stöd.
bravery (aussi: brilliance, finish, glare, glory)
volume_up
glans {gen. comm.}
bravery (aussi: prowess, valour)
volume_up
tapperhet {gen. comm.}
Gentlemen, thank you for your bravery and your selflessness.
Mina herrar, tack för eran tapperhet och era osjälviska handlingar.
I salute their courage and bravery in endeavouring to get justice for their brother.
Jag hyllar det mod och den tapperhet som de har visat i strävan efter rättvisa för sin bror.
Tapperhet och kurage segrar till sist.
bravery (aussi: finery, frippery, gaiety, trinkets)
volume_up
grannlåt {gen. comm.}

Synonymes anglais de « bravery »

bravery

Exemples d'usage pour « bravery » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHe understood very well what bravery could lead to.
Han förstod mycket väl vad modiga handlingar kunde leda till.
EnglishThe report also recognises the suffering of the people of Belarus and the bravery of the country's democratic forces.
I betänkandet uppmärksammar vi också det vitryska folkets lidanden och landets modiga demokratiska krafter.
EnglishIn England, we regard the maritime blind eye that was turned by Nelson to be an act of bravery and honour.
I England anser vi att det var en modig och ärofull handling när Nelson blundade för fakta genom att vända sin blinda sida åt andra hållet.
EnglishMr President, Torrey Canyon, Olympic Bravery, Haven, Amoco Cadiz, Gino, Tanio, so many names we remember with horror.
Herr talman! Torrey Canyon, Olympic Bravery, Haven, Amoko Cadiz, Gino, Tanio; detta är en rad namn som är förknippade med dystra minnen.
EnglishIn that country there are people of unquestionable bravery and convictions who undoubtedly represent a better future for their people.
Där finns människor med obestridliga förtjänster och övertygelse som utan tvivel utgör en bättre framtid för landets folk.