« brother » traduction en suédois

EN

« brother » en suédois

volume_up
brother {substantif}

EN brother
volume_up
{substantif}

1. général

brother
volume_up
medbroder {gen. comm.}
We are following the European Union’ s negotiations with our brothers and sisters in Mercosur with interest and hope.
Vi följer EU: s förhandlingar med våra medbröder och medsystrar i Mercosur med intresse och förhoppningar.
Some of our brothers and sisters are making the opposite journey to the one centuries ago that brought mass European migration towards our continent.
Några av våra medbröder och medsystrar gör en motsatt resa än den som företogs för hundratals år sedan och som förde ett mycket stort antal europeiska migranter till vår kontinent.
brother (aussi: associate)
volume_up
ämbetsbroder {gen. comm.}
brother
volume_up
yrkesbroder {gen. comm.}

2. "fraternity"

brother
volume_up
ordensbroder {gen. comm.}

3. "male sibling"

brother
volume_up
bror {gen. comm.} (manligt syskon)
There's no one knows your life better than a brother that's near your age.
Ingen känner dig bättre än en bror som är nästan lika gammal som en själv
And everyone started to think that "this guy could be my brother."
Alla började tänka att "den här killen skulle kunna vara min bror."
Do not seek peace elsewhere, dear brother...... until first you have pacified Athena.
Sök inte frid på annan plats, kära bror...... innan Athena har frid.
brother
volume_up
broder {gen. comm.} (manligt syskon)
and I want you to think about Boobie Miles, who is your brother.
och tänker på Boobie Miles... som är er broder.
He's a real brother, getting messed over just like the rest of us.
Han är en riktig broder som blivit blåst som oss andra.
En broder, omringad av fyra vita killar med vapen.

4. Religion: "monks"

brother
volume_up
bror {gen. comm.} (munkar)
There's no one knows your life better than a brother that's near your age.
Ingen känner dig bättre än en bror som är nästan lika gammal som en själv
And everyone started to think that "this guy could be my brother."
Alla började tänka att "den här killen skulle kunna vara min bror."
Do not seek peace elsewhere, dear brother...... until first you have pacified Athena.
Sök inte frid på annan plats, kära bror...... innan Athena har frid.

5. Anglais américain, argot

brother (aussi: buddy)
volume_up
kompis {gen. comm.} [argot]
Now you two are engaged, I'm in town because two frat brothers are getting married.
Ni är förlovade och jag är här för att två gamla kompisar ska gifta sig.
brother (aussi: buddy, mate)
volume_up
polare {gen. comm.} [argot]

Synonymes anglais de « brother »

brother

Exemples d'usage pour « brother » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(PL) The new EU strategy is, in fact, the younger brother of the Lisbon Strategy.
(PL) Den nya EU 2020-strategin är i själva verket Lissabonstrategins lillebror.
EnglishThey say 'Oh, there is Big Brother Brussels telling us what to do again '.
De säger? Där har vi storebror Bryssel igen som talar om för oss vad vi skall göra?.
English(Video) Big Brother: We are one people with one will, one resolve, one cause.
(Video) Storebror: Vi är ett folk, med en vilja, en önskan, ett ändamål.
EnglishThey say 'Oh, there is Big Brother Brussels telling us what to do again'.
De säger ?Där har vi storebror Bryssel igen som talar om för oss vad vi skall göra?.
EnglishWe must not go down the path towards an Orwellian Big Brother state.
Vi får inte gå mot en stat som den i George Orwells 1984 där ”storebror ser dig”.
EnglishWe must not go down the path towards an Orwellian Big Brother state.
Vi får inte gå mot en stat som den i George Orwells 1984 där ” storebror ser dig ”.
EnglishWe are sleepwalking into a 'Big Brother' Europe, while our politicians stand idly by.
Vi går sömngångaraktigt in i ett ”Storebrors-EU” medan våra politiker bara står och ser på.
EnglishBloodshed was dividing our peoples and pitting brother against brother.
Blodspillan splittrade våra folk och gjorde bröder till bittra fiender.
EnglishYou need to be arresting whoever tried to kill my brother, not testing his blood.
Du borde vara ute och gripa några, inte tästa min bros blod.
EnglishMy brother said that by the end of the summer I'd see the big picture.
Brorsan sa att när sommaren är slut skulle jag förstå sammanhangen.
English‘You see the mote in your brother’s eye, but you do not see the beam in your own eye’.
”Ni ser grandet i er broders öga men inte bjälken i ert eget”.
EnglishYou can see the mote in your brother's eye but not the beam in your own.
Ni kan se grandet i er broders öga men inte bjälken i ert eget.
EnglishI know that this is a sensitive area, and I know that you view all Swedes as big brother types.
Jag vet att det är ett känsligt område, och jag vet att ni ser alla svenskar som storebror.
EnglishLast time I saw one of those it was in my little brother's head... smashing his face in the ground.
Sist jag såg en sån var i min brors huvud... slog hans ansikte i backen.
EnglishMy little brother, Amir, also had problems staying out of trouble.
Min lillebror Amir klarade inte heller att hålla sig från trubbel.
EnglishMy party believes this to be the realisation of Orwell's 'Big Brother' Britain.
Mitt parti anser att detta skulle vara ett förverkligande av Orwells skräckvision om ett storebrorssamhälle.
EnglishWe all know that, improperly used, satellite tracking is just another form of Big Brother.
Vi känner alla till att satellitövervakning, när den missbrukas, bara är en annan form av storebror.
EnglishI have listened on a number of occasions to objections relating to the ‘Big Brother’ risk.
Jag har vid ett flertal tillfällen hört olika invändningar gällande risken för storebrorsmentalitet.
English   It is easy to see the speck in your brother's eye, but not so easy to see the plank in your own.
   Det är lätt att se flisan i din broders öga men inte lika lätt att se bjälken i ditt eget.
EnglishContrary to what some seem to be claiming, ACTA is not about creating some sort of 'Big Brother'.
Tvärtemot vad vissa tycks göra gällande handlar Acta inte om att skapa någon slags ”Storebror”.