EN build
volume_up
{substantif}

volume_up
struktur {gen. comm.}
Now is the time to take courage and build a new structure for the financial markets.
Nu är det dags att ta mod till sig och bygga upp en ny struktur för finansmarknaderna.
One, Functions is used to create formulas, the other, Structure to check the formula build.
Under fliken Funktioner skapar du en formel, och under fliken Struktur granskar du formelns uppbyggnad.
Building a stronger democratic structure must be a key aspect of development efforts.
Att skapa en starkare demokratisk struktur måste vara en viktig aspekt i samband med utvecklingsinitiativ.
The headset's durable build makes it a lasting, cost-effective option.
Headsetets robusta konstruktion gör det till ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ.
The Division is gathering all of the institution building process from planning and design to construction.
Inom avdelningen kraftsamlar institutionen allt om byggprocessen från planering och konstruktion till byggande.
The only question is not the question of compromise, which is built into European construction.
Detta är inbyggt i EU:s konstruktion.
volume_up
byggnad {gen. comm.}
I am familiar with one of them: the Commission building, but that has been razed to the ground.
En byggnad känner jag till: kommissionens byggnad, men den är också jämnad med marken.
A Member is performing his duties when he is in the European Parliament building.
Utövandet föreligger när man befinner sig i Europaparlamentets byggnad.
There is no doubt that an intelligent building must show intelligence throughout.
Utan tvekan måste en intelligent byggnad visa sin intelligens överallt.
volume_up
kroppsbyggnad {gen. comm.}

Synonymes anglais de « build »

build

Exemples d'usage pour « build » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishBut it is important that we build public confidence and trust in this technology.
Men det är viktigt att vi bygger ett upp ett allmänt förtroende för denna teknik.
EnglishIn Project Baldos, civil engineering students build a fuel-efficient concept car.
I projekt Baldos utvecklar civilingenjörsstudenter en bränslesnål konceptbil.
EnglishIt therefore helps to build a stronger and more modern European social model.
Det är inte deras fel att de har slösat bort sin tid, utan det är presidiets fel.
EnglishSo let us make sure the Member States build the information network quickly.
Låt oss därför se till att medlemsstaterna snabbt bygger upp informationsnätet.
EnglishI don't know about you but if they build it, that's where I'm going to go.
Jag vet inte hur det är med er, men om de bygger den, så kommer jag att åka dit.
EnglishEurope still has a lot of work to do in order to build a democratic future.
Mycket arbete återstår fortfarande innan Europa har byggt en demokratisk framtid.
EnglishIt is not true that we are trying to build our common house from the roof down.
Det är inte sant att vi börjar med taket när vi bygger vårt gemensamma hus.
EnglishThe Commission is also attempting to build on experience gained in the Member States.
Kommissionen försöker också knyta an till erfarenheterna från medlemsstaterna.
EnglishWe have to build a new economic model based on knowledge and high employment.
Vi har skapat en ny ekonomisk modell utifrån kunskap och hög sysselsättning.
EnglishWhat was needed was a 'lessons learned' approach and a basis to build on that.
Vi hade behövt en grundstrategi som byggde på vad vi faktiskt har lärt oss.
EnglishIt was the only thing on the planet that could let me build my flagship.
Det var det enda stället på jorden där vi kunde förverkliga nästa fas av planen.
EnglishWe also want to build on our strategy for disaster alert and preparedness.
Vi vill också förbättra vår strategi för katastroflarm och katastrofberedskap.
EnglishWhen the wind blows harder, some people put up walls and others build windmills.
När vinden friskar i reser somliga murar och andra bygger väderkvarnar.
EnglishIf you build your house there, Martin Schulz, it will be a house built of straw.
Om ni bygger ert hus på en sådan grund, Martin Schulz, kommer det att bli ett hus av halm.
EnglishClubs in certain countries now build their teams almost exclusively with foreign players.
En del länders klubbar fungerar nu praktiskt taget bara med utländska spelare.
EnglishWe want to learn how to build biological artifacts, like people and whales and trees.
Vi vill lära oss hur vi bygger biologiska artefakter, såsom människor, valar och träd.
EnglishThat process has taken place over a period of time in the build-up to this week.
Den processen har ägt rum över en viss tid fram till den här veckan.
EnglishThe EU must build up its capacity to intervene in crisis situations such as this.
EU måste utveckla kapacitet för att ingripa i situationer som denna.
EnglishIt is in our common interest and we must build this to last permanently.
Detta ligger i vårt gemensamma intresse, och vi måste se till att det blir varaktigt.