« campaign » traduction en suédois

EN

« campaign » en suédois

volume_up
campaign {substantif}

EN campaign
volume_up
{substantif}

campaign (aussi: bout, contest, fight, struggle)
volume_up
kamp {gen. comm.}
That is why I launched a campaign on security and fighting crime.
Därför har jag startat en aktion, Säkerhet och kamp mot brottsligheten.
They should also join the campaign to save the derogation started by magazine.
De bör också ansluta sig till den kamp för att rädda undantaget som initierats av tidskriften.
They should also join the campaign to save the derogation started by magazine.
De bör också ansluta sig till den kamp för att rädda undantaget som initierats av tidskriften .
campaign (aussi: drive, crusade)
volume_up
kampanj {gen. comm.}
The fundraising work started in 2004 with a campaign aimed at businesses in Norrköping.
Fundraisingarbetet inleddes 2004 med en kampanj riktad till Norrköpings näringsliv.
This campaign should increase parents' sense of responsibility for their children.
En sådan kampanj skulle öka föräldrarnas ansvarskänsla för sina barn.
This report is available at campaign, ad group, and keyword levels.
Denna rapport är tillgänglig på kampanj-, annonsgrupps- och sökordsnivå.
campaign
Drug dealing is used to fund campaigns by religious fanatics and international terrorism.
Försäljningen av narkotika främjar finansieringen av religiösa fanatiska fälttåg och internationell terrorism.
People should be clear that what we are doing is not sustaining Russian military campaigns in Chechnya or anywhere else.
Människor måste förstå att det som vi gör är inte att underhålla ryska militära fälttåg i Tjetjenien eller någon annanstans.
The USA announced and began this massive campaign for free trade a long time ago, without regard for human health or the environment.
USA har för länge sedan varslat om och massivt påbörjat detta fälttåg för den fria handeln, utan hänsyn till människornas hälsa och till miljön.

Exemples d'usage pour « campaign » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhy do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?
Varför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?
EnglishWithout human rights, you don't have the protection granted to you to campaign.
Utan mänskliga rättigheter kan man inte garanteras skydd om man skulle kampanja.
EnglishWe are now seeing a scare campaign of the same kind as that we heard a year ago.
Vi ser nu en ny skrämselpropaganda av samma slag som vi hörde för ett år sedan.
EnglishThe 'Say NO to Violence against Women' campaign (written declaration): see Minutes
Kampanjen ”Säg NEJ till våld mot kvinnor” (skriftlig förklaring): se protokollet
EnglishThere can be no more important time to oppose than during an election campaign.
Det kan inte finnas någon lämpligare tid att opponera sig än under en valkampanj.
EnglishThe 'NO TAV' campaign has clearly shown that there is no justification for TAV.
Kampanjen ”NO TAV” har tydligt visat att byggandet av TAV inte är försvarbart.
EnglishI believe that conducting an information campaign on this issue is essential.
Jag anser att det är mycket viktigt med en informationskampanj om den här frågan.
EnglishI have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.
Jag har startat en social mediekampanj för detta som alla är välkomna att delta i.
EnglishI am leaving early and you are also leaving early because you are going to campaign.
Jag lämnar tidigare och det gör ni med, eftersom ni ska förbereda er inför valet.
EnglishThe campaign should be aimed at all those involved, including public bodies.
Kampanjen bör riktas till alla berörda parter, däribland de offentliga organen.
EnglishIn this regard, a huge information campaign targeted at families must be carried out.
Därför bör vi genomföra en stor informationskampanj som riktar sig till familjer.
EnglishIt is important to keep in mind that another election campaign is under way too.
Det är viktigt att komma ihåg att det samtidigt pågår en annan valkampanj.
EnglishOur awareness campaign in relation to this measure will begin on 1 January 2003.
Vår informationskampanj om denna åtgärd kommer att inledas i januari 2003.
EnglishWe fought for a 'yes' campaign; we were open and transparent about our funding.
Vi kämpade för ja-kampanjen. Vi var öppna och tydliga om vår finansiering.
EnglishWe must continue with the campaign against violence and with preventive measures.
Vi måste absolut fortsätta kampanjen mot våld och kampanjen med förebyggande åtgärder.
EnglishThe broader campaign to promote the empowerment of women helps to combat violence.
Den bredare kampanjen för att främja kvinnors egenmakt bidrar till att bekämpa våldet.
EnglishI guess we will all meet in the election campaign in one way or the other.
Jag antar att vi alla kommer att mötas i valkampanjen på ett eller annat sätt.
EnglishCompanies are the special objective of the information campaign at the moment.
Företagen är av särskilt stort intresse för informationskampanjen just nu.
EnglishIt is high time that a professional and coordinated information campaign was started.
Det är hög tid att en professionell och samordnad informationskampanj sätts i gång.
EnglishNo one tried to make sure that the election campaign was conducted properly.
Ingen har sökt göra gällande att valrörelsen har uppfyllt rimliga anständighetskrav.