« castles in the air » traduction en suédois

EN

« castles in the air » en suédois

EN castles in the air
volume_up
{pluriel}

castles in the air (aussi: reverie, smoke, air castle, castle in the air)
We do want to adopt a cost-effective, practical approach here, not build castles in the air.
Vi skall ta oss an saken på ett kostnadseffektivt sätt och inte bygga luftslott.
The Commission must put its communication on a statistically secure footing if we are not to continue building castles in the air.
Kommissionen uppmanas att basera sina meddelanden på statistiskt säkrade grundvalar, så att vi inte fortsätter att bara diskutera luftslott.
If Brussels had actually been building railway stations, for example, instead of constitutional castles in the air, the European Union would not have been shunted into the sidings.
Om Bryssel faktiskt hade byggt järnvägsstationer i stället för konstitutionella luftslott, skulle Europeiska unionen inte ha växlat in på stickspåren.

Traductions similaires pour « castles in the air » en suédois

to castle verbe
Swedish
castle substantif
in adjectif
in préposition
the article
Swedish
air substantif
to air verbe
AI substantif
Swedish

Exemples d'usage pour « castles in the air » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe targets we are setting to reduce the extent of pollution must be binding, otherwise we risk the decisions becoming mere castles in the air.
De mål vi sätter upp för att minska omfattningen av föroreningarna måste vara bindande, annars riskerar vi att besluten bara blir ett slag i luften.
EnglishHowever, if, when it comes to December, we do not include the funds required to implement the regulation then all we are doing today is building castles in the air.
Men om vi i december inte tillför de medel som behövs för att genomföra förordningen, då ägnar vi oss i dag åt en debatt om ett tomt fodral.