« combustion engine » traduction en suédois

EN

« combustion engine » en suédois

EN combustion engine
volume_up
{substantif}

1. Technologie

combustion engine

Traductions similaires pour « combustion engine » en suédois

combustion substantif
to combust verbe
engine substantif

Exemples d'usage pour « combustion engine » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe traditional internal combustion engine is out of date because fuel consumption is so high.
Den traditionella förbränningsmotorn är föråldrad eftersom bränsleförbrukningen är så hög.
EnglishIt is also important that state aid is more closely linked to the paradigm shift towards new technologies and away from the internal combustion engine.
Det är också viktigt att det statliga stödet förknippas närmare med paradigmskiftet i riktning mot ny teknik och bort från förbränningsmotorn.
EnglishA further example of a project financed under the sixth framework programme, and whose results were just recently published, is the hydrogen internal combustion engine project.
Ett annat exempel på ett projekt som har finansierats inom ramen för det sjätte ramprogrammet, och vars resultat publicerades alldeles nyligen, är vätgasmotorprojektet.
EnglishAt the end of the 19th century, we had the internal combustion engine and the car, which brought great advantages but obviously certain problems such as pollution and congestion.
I slutet av 1800-talet hade vi förbränningsmotorn och bilen, som medförde stora fördelar men naturligtvis också vissa problem såsom föroreningar och trafikstockningar.
EnglishFuel cells and hydrogen offer significant potential in the longer term, with many considering hydrogen fuel cells to be the ultimate replacement for oil and the internal combustion engine.
Bränsleceller och väte öppnar betydande möjligheter på längre sikt och många anser att vätebränsleceller är den definitiva ersättningen för olja och den interna förbränningsmotorn.