« to come here » traduction en suédois

EN

« to come here » en suédois

EN to come here
volume_up
{verbe}

to come here (aussi: to attend, to call on, to do, to see)
to come here
People like that have a choice, and they will choose not to come here.
Sådana människor har möjlighet att välja och de kommer att välja att inte komma hit.
It is very easy, therefore, to come here and advocate it, no strings attached.
Det är därför mycket enkelt att komma hit och förespråka den, utan några förbehåll.
That would be an excellent way of encouraging Members to come here on Friday.
Det skulle vara ett utmärkt sätt att uppmuntra ledamöterna att komma hit på fredag.

Traductions similaires pour « to come here » en suédois

to come verbe
here adverbe

Exemples d'usage pour « to come here » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSecondly, if the Minister does come here, he will be coming without an invitation.
För det andra, om ministern verkligen kommer hit kommer han utan någon inbjudan.
EnglishSo we raised all this money for him...... to come here and study at our school.
Så vi gav alla pengar till han...... för att komma ner och studera på våran skola.
EnglishBut more importantly, let me tell you -- I'm going to come up really close here.
Men viktigare än så, låt mig säga det: Jag kommer att komma väldig nära nu.
EnglishMr President, the Arctic issue is important and it has now also come before us here.
Herr talman! Frågan om Arktis är viktig, och nu har den också kommit hit till oss.
EnglishPeople who come and live here can be asked to fit in with this legal order.
Människor som bosätter sig här får uppmanas att finna sig i den rättsordningen.
EnglishFinally, the annual work programme should come to a vote here in Parliament.
Det årliga arbetsprogrammet, till sist, bör vi rösta om under sammanträdesperioden.
EnglishI would be interested to know what creative ideas the Commission can come up with here.
Jag är nyfiken på att få höra om vilka kreativa idéer kommissionen kan föra fram.
EnglishAt least people come here to the Parliament and they are heard and listened to.
Människor kommer åtminstone hit till parlamentet och får komma till tals och vi lyssnar.
EnglishAnd what amazes me is that we come here and repeat the same things over and over again.
Och jag tycker det är märkligt att vi kommer hit och säger samma saker hela tiden.
Englishbut I have the impression that you have not just come here to listen to me.
Men jag får intrycket att ni inte bara har kommit hit för att lyssna på mig.
EnglishIf, like you, visitors come here, it is because they have chosen to come.
Om besökarna liksom ni själv kommer hit är det för att de har valt att komma.
EnglishWe believe that those who come here as observers should relinquish their national mandates.
Vi anser att de som kommer hit som observatörer bör lämna sina nationella mandat.
EnglishHere, we come to the fundamental political problem of expansion of the EU to the east.
Det är det grundläggande politiska problemet med EU:s utvidgning österut.
EnglishI come here every month to table questions but they are never reached.
Jag kommer hit varje månad för att lägga fram frågor, men vi hinner aldrig med dem.
EnglishHere we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
Här rör vi oss nedåt med utrotningen av smittkoppor, bättre utbildning, allmän sjukvård.
EnglishAnd I find it quite unfair that you have come here today to reproach me.
Och jag finner det ganska orättvist att man i dag kritiserar mig för detta.
EnglishSo, in coming back here, I come with an immense sense of gratitude to all of you.
När jag kommer tillbaka hit kommer jag därför med en enorm känsla av tacksamhet till er alla.
EnglishThese Members are ready, they have been elected and it is important that they come here soon.
Dessa ledamöter är klara, de har valts och det är viktigt att de kommer hit snart.
EnglishI come here full of admiration, to a Parliament that I constantly envy.
Jag kommer, full av beundran, till ett parlament som jag ständigt avundas.
EnglishI must come back here to the rapporteur and appeal to my fellow Members.
Jag måste här återvända till föredraganden och vädja till mina kolleger.