EN to commandeer
volume_up
{verbe}

Vi ska beslagta det skeppet.
Han sa att han skulle beslagta ett.
Kallar du detta att beslagta en bil?
to commandeer (aussi: to order, to requisition, to indent)
to commandeer

Exemples d'usage pour « to commandeer » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishDo you realize that we can take advantage and commandeer the machinery of a common bacterium to produce the protein of human insulin used to treat diabetics?
Visste ni att vi kan utnyttja och ta kommandot över maskineriet i en vanlig bakterie för att producera proteinet i mänskligt insulin som används för att behandla diabetes?
EnglishThis allows the President or one of his ministers to commandeer, at any time, all the television channels and all the radio transmitters so that the President's messages can be broadcast.
Detta instrument ger presidenten och hans ministrar rätt att när som helst ta samtliga tv- och radiokanaler i anspråk för att sända presidentens budskap.
EnglishSalmon swim upstream to get to their spawning grounds, and lancet flukes commandeer a passing ant, crawl into its brain, and drive it up a blade of grass like an all-terrain vehicle.
Laxen simmar uppströms för att leka, parasiten ger sig på en förbipasserande myra, kryper in i hjärnan på den och kör den upp för ett grässtrå som ett terrängfordon.